متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


ﺁﻓﺘﺎﺏ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﺎﺑﺪ، ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻧﺪ

ﻧﺴﻴﻢ ﮐﻪ می ﻭﺯﺩ، ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ

ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ

ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺯﻳﺒﺎﺳﺖ
 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !