متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


طرف بی دعوت میره عروسی اصفهان.میبینه جلوش دوتا دره.
روی یکیش نوشته مهمانان باکارت؛رو یکی مهمانان بی کارت.چون کارت نداشته از در دوم میره تو که دوباره به دو در میرسه.روی یکی نوشته مهمانان باهدیه؛روی یکی مهمانان بدون هدیه.چون کادو هم نداشته؛از در دوم وارد میشه که میبینه برگشته تو خیابون اصلی 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


zAfDa
ارسال پاسخ


عجبــــــــ