متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


انسان حیله گر باشد روباه است
خاعن باشد گرگ است
اگر ترسو باشد بز است
اگر آرام باشد گوسفند است
اگر احمق باشد خر است
در نتیجه : انسان هیچ وقت آدم نیست

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


shadi1357
ارسال پاسخ