متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

گاهــــــــــی آنچنان مزخرف می شــــــوم

که برای دیگـــــــــران قابل درک نیستـــم

حتی عزیــــــــــزترین کســــانـــــم را از خــــــــــــودم میرانم

اما در آن لحظه در دلـــــــم آرزو دارم بگـــــــــویند:

می دانم دســــــت خودت نیست درکت میکـنم...

 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


amir92
ارسال پاسخ

لایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک

Sogaand
ارسال پاسخ
mina0073
ارسال پاسخ

درکت می کنم........