متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


چه وجـه اشتــــراکی داریـم
مـــــــن و ایـن تابستـــان !!!
او در پــی ِ بارانـی که تــازه کند هـــــــوای ِ شرجـــی اش را
و مــن در پــی ِ بــارانی از آرامــش
که تـازه کنــم هـــوای ِ بـــی حوصلــــه گـی هایم را
بــــارانی که
درمــــان ِ دَرد ِ بــی دَرمــــانم باشـد
در روزهـــایی که هــر روز از احســاسم کــــــــــم می شــود.....

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


mina0073
ارسال پاسخ

ممنون زیبا بود