متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


خوب که به زیبایی بیندیشید،
همان چیزی که انسان را مبهوت و مسحور میکند،
کم کم میفهمید زشتی زیباست
و بهتر بگویم زشتی زیباتراست.
گاه خطوط صاف و تمیز در هنر زیبا می نمود،
اما حالا که حس زیبا شناسی ما فراتر رفته ازخطوط منحنی لذت می بریم.
ونمیدانم چرا غم و درد عمیق تراز خنده و شادیست.
انگار بازهم تاریکی و درد برنده اند...  
     

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


MYRA_AMIR
ارسال پاسخ

سپااااااس