متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • با یک

 • دل آدم چه زود خر میشه! با یک “دلخوشی” با یک ” هستم ” با یک ” نترس ” با یک ” نوازش ” با یک ” آغوش ” و چه راحت خرد میشه با یک نگاه “متفاوت ” با یک حرف ” نامتعارف ”
 • شوهر عمم

 • شوهر عمم میگفت اگه کنترل امور مملکت رو به دست من میدادن کاری میکردم که مملکت گلستون بشه، پسرش گفت :شما یه کنترل تلویزیون رو به دست داری دهن ما رو آسفالت کردی کنترل مملکت بماند!نمیدونم تو اون نگاه ها چی رد و بدل شد که پسر عمم قرمز شد و محل حادثه روترک کرد..…
 • چون دوستش دارم...

 • هیچ گاه دوست داشتن های پر دلیل را دوست نداشته ام اصلا معنی ندارد وقتی کسی می گوید چرا دوستش داری ؟ باید نگاهش کنی لبخند بزنی و بگویی چون دوستش دارم...         
 • هرسلام.!

 • هر آشنایی تازه..اندوهی تازه است..مگذارید که نام شمارا بدانند!!و به نام بخوانندتان..هرسلام.!سر آغاز دردناک یک خداحافطی است..!!
 • مدیونم به همه

 • مدیونم  به همه  حروف                       حروفی که باید  کلمه  می شد و کلماتی که باید:                   فریاد می زدم                                "دوستت دارم"          …
 • بوسه های ممنوع

 • مـــــا نسل بوسه های ممنوع ایم عشق را میانِ لبهای هم، پنهان کرده ایم تا نمــــــــــیرد !
 • میخ ها

 • مردم هم مثل میخ ها وقتی جهتشان را گم میکنند   تاثیرشان را از دست میدهند و شروع به خم شدن میکنند.
 • دلـتـنـــگــتــم ...

 • دلـتـنـــگــتــم ...کـــــــاش کـسـی ســـــراغ مـرا از تـــو بـگـیــرد تــا یـــــ ــــــــــ ــــــادم کـنــی..
 • "مثل تـــو"

 • نعمت آسمان فقط باران نیست...گاهی خدا کسی را نازل میکند به زلالی باران"مثل تـــو"