متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


mahdiyar2012
mahdiyar2012
۱۳۹۹/۰۳/۱۲

متشکر امیر آقا.... پاینده باشی

amir_sakett
amir_sakett
۱۳۹۹/۰۳/۱۲

amir_sakett :
از دل و دره و دامنه کوه ها

کلی گیاه دارویی چیده ام

الانم جاتون خالی

یه چای به همراه این گیاه ها درست کرده ام

که هر کی بنوشه

مست می شه

به به

بدو بیااا

هر استکان پنجاه سی سی = پنجاه هزار تومان

چونه نزن

ضمنا به مقدار محدود درست کرده ام پس فرصت رو از دست نده

هر کی الان سفارش بده

ده سی سی رایگان نیز بهش هدیه داده می شه

مراحل ثبت سفارش:

1- واریز پول

2- بنده به میزان سفارشی که داده اید، چای رو داخل استکان می ریزم و

به نیابت از شما می نوشم.

3- برای اینکه به اطمینان برسید که چای سفارشی شما رو

نوشیده ام، از زمان نوشیدن فیلم می گیرم و براتون می فرستم.

خزان
خزان
۱۳۹۹/۰۳/۱۲

amir_sakett :
بله ترکیباتش با هم سازگاری دارن و مکمل همدیگه هستن

30 سی سی هدیه ما به شما

ای مردم بشتابید که داره تموم می شه


amir_sakett
amir_sakett
۱۳۹۹/۰۳/۱۲

amir_sakett :
مگه خواصشونو میدونید ک با هم دمشون کردین
نکشی ما رو
آقا من اول اومدم 100 سی سی :چایی

بله ترکیباتش با هم سازگاری دارن و مکمل همدیگه هستن

30 سی سی هدیه ما به شما

ای مردم بشتابید که داره تموم می شه

amir_sakett
amir_sakett
۱۳۹۹/۰۳/۱۲

amir_sakett :
من خریدم

واقعا عالی بووود

دستتون طلا

معجزه کرد

بازم می خوااام

خوشحالم که از محصول خارق العاده ما راضی هستید

چای معجون امیر ساکت

غم رو می بره از دلت

خزان
خزان
۱۳۹۹/۰۳/۱۲

amir_sakett :
از دل و دره و دامنه کوه ها

کلی گیاه دارویی چیده ام

الانم جاتون خالی

یه چای به همراه این گیاه ها درست کرده ام

که هر کی بنوشه

مست می شه

به به

بدو بیااا

هر استکان پنجاه سی سی = پنجاه هزار تومان

چونه نزن

ضمنا به مقدار محدود درست کرده ام پس فرصت رو از دست نده

هر کی الان سفارش بده

ده سی سی رایگان نیز بهش هدیه داده می شه

مگه خواصشونو میدونید ک با هم دمشون کردین
نکشی ما رو
آقا من اول اومدم 100 سی سی

amir_sakett
amir_sakett
۱۳۹۹/۰۳/۱۲

amir_sakett :
از دل و دره و دامنه کوه ها

کلی گیاه دارویی چیده ام

الانم جاتون خالی

یه چای به همراه این گیاه ها درست کرده ام

که هر کی بنوشه

مست می شه

به به

بدو بیااا

هر استکان پنجاه سی سی = پنجاه هزار تومان

چونه نزن

ضمنا به مقدار محدود درست کرده ام پس فرصت رو از دست نده

هر کی الان سفارش بده

ده سی سی رایگان نیز بهش هدیه داده می شه

من خریدم

واقعا عالی بووود

دستتون طلا

معجزه کرد

بازم می خوااام

amir_sakett
amir_sakett
۱۳۹۹/۰۳/۱۲

از دل و دره و دامنه کوه ها

کلی گیاه دارویی چیده ام

الانم جاتون خالی

یه چای به همراه این گیاه ها درست کرده ام

که هر کی بنوشه

مست می شه

به به

بدو بیااا

هر استکان پنجاه سی سی = پنجاه هزار تومان

چونه نزن

ضمنا به مقدار محدود درست کرده ام پس فرصت رو از دست نده

هر کی الان سفارش بده

ده سی سی رایگان نیز بهش هدیه داده می شه

amir_sakett
amir_sakett
۱۳۹۹/۰۳/۱۲

amir_sakett :
http://www.hamkhone.ir/member/3376/

بازم که تولده {e}

بازم که مبااارکه

خزان
خزان
۱۳۹۹/۰۳/۱۲

http://www.hamkhone.ir/member/3376/

بازم که تولده