متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


اگه دختر ها نبودند:
1-دیگه کی بود که مربا بده بابا ؟
2-دیگه کی بود که پسرها را خمار کنه؟
3-دیگه کی بود که پسر ها سرکار بذاره؟
4_دیگه کی بود که حال پسر ها را بگیره؟
5-دیگه کی بود که عین فرشته مهربون که سر راه پینوکیو سبز شد اونو از دروغ گویی باز داره؟
۷. دیگه کی بود که تو رو تحمل کنه؟
۸. دیگه کی بود که قشنگ باشه عزیز باشه؟
۹. دیگه کی بود که همیشه بوی خوب بده و پول تو جیبیهاشو عطر بخره؟
۱۰.دیگه کی بود که روز ولنتاین همه ی سرمایتو بری واسش خرج کنی؟
۱۱. دیگه کی لیلی میشد؟
۱۲. دیگه کی پسرا رو تیغ میزد؟(از خودتون یاد گرفتیم)
۱۳. دیگه کی چادر میپوشید عروس میشد؟
۱۴. دیگه کی عید نوروز پسته و فندقای سربسته رو میریخت تو ظرفت؟
۱۵.دیگه کی بود که پسرا دقه به دقه مزاحم و آویزونش باشن؟

وازهمه مهمتر:
۱۶.اگه دخترا نبودن دیگه کی بود که جنس تو رو به دنیا بیاره؟
تقدیم به دختر خانوم های عزیز این خونه:

بویژه شخص شخیص خودم

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


sasan67
ارسال پاسخ

مربا دادن به بابا رو قبول دارم......

اما بقیش..........................

maryamgollii
ارسال پاسخ

amir92 :
هان

بلی

amir92
ارسال پاسخ

هان

eagle18
ارسال پاسخ
maryamgollii
ارسال پاسخ

arash66 :
حرف حق جواب نداره - البته يكم خود پرستي كردي خخخخخخخخ - ولي بيشترش درسته

مرسی از نظرت اقا ارش

آرش
ارسال پاسخ

حرف حق جواب نداره - البته يكم خود پرستي كردي خخخخخخخخ - ولي بيشترش درسته

maryamgollii
ارسال پاسخ

phln73 :
عمرااااااااااااااااااااااااااااااااا
یه دختر اگه اینجوری باشه!
نه مربا میده
نه خمار می کنه
نه سر کار میزاره
.
.
.
آخریشم عمرا اگهه دختری بتونه این کار بکنه!!!
فقط یه زن می توانه این کار انجام بد!!!
پرچم خودم بالا
هورا!!!!!!!!!

پرچمت رو با زبون خوش بیار پایین پسر
وگرنه سه سوته سر و ته میشی

maryamgollii
ارسال پاسخ

taken68 :
اگه دخترا نبودن:

اگه دخترا نبودن کی یه ساعت جلوی اینه وامیستاد ؟

اگه دخترا نبودن پسرا به کی متلک می گفتن ؟

اگه دخترا نبودن کی به مامان جون کمک می کرد ؟

اگه دخترا نبودن پسرا صبح تا شب با کی حرف می زدن؟

اگه دخترا نبودن کی درس می خوند ؟ (هههههههههه)

اگه دخترا نبودن کی ناز میکرد ؟

اگه دخترا نبودن کی از سوسک می ترسید ؟

اگه دخترا نبودن کی جیغ می زد ؟

اگه دخترا نبودن کی خودشو واسه پسرا لوس می کرد ؟

اگه دخترا نبودن کی خواهرشوهرمی شد ؟

اگه دخترا نبودن جراحان پلاستیک ، دماغ کیوعمل می کردن ؟

اگه دخترا نبودن کی عزیز بابا بود ؟

اگه دخترا نبودن به کی می گفتن صغری ؟

اگه دخترا نبودن کی مانتوی تنگ می پوشید ؟

اصلن میدونید چیه
اهای ملت دوس داریم اینجوری باشیم
والا

taken68
ارسال پاسخ

اگه دخترا نبودن:

اگه دخترا نبودن کی یه ساعت جلوی اینه وامیستاد ؟

اگه دخترا نبودن پسرا به کی متلک می گفتن ؟

اگه دخترا نبودن کی به مامان جون کمک می کرد ؟

اگه دخترا نبودن پسرا صبح تا شب با کی حرف می زدن؟

اگه دخترا نبودن کی درس می خوند ؟ (هههههههههه)

اگه دخترا نبودن کی ناز میکرد ؟

اگه دخترا نبودن کی از سوسک می ترسید ؟

اگه دخترا نبودن کی جیغ می زد ؟

اگه دخترا نبودن کی خودشو واسه پسرا لوس می کرد ؟

اگه دخترا نبودن کی خواهرشوهرمی شد ؟

اگه دخترا نبودن جراحان پلاستیک ، دماغ کیوعمل می کردن ؟

اگه دخترا نبودن کی عزیز بابا بود ؟

اگه دخترا نبودن به کی می گفتن صغری ؟

اگه دخترا نبودن کی مانتوی تنگ می پوشید ؟

phln73
ارسال پاسخ

عمرااااااااااااااااااااااااااااااااا
یه دختر اگه اینجوری باشه!
نه مربا میده
نه خمار می کنه
نه سر کار میزاره
.
.
.
آخریشم عمرا اگهه دختری بتونه این کار بکنه!!!
فقط یه زن می توانه این کار انجام بد!!!
پرچم خودم بالا
هورا!!!!!!!!!

masoud1371
ارسال پاسخ

به همین خیال با ش ش ش ش

taken68
ارسال پاسخ

به جا و منطقی
مرسی

FeReShTeh
ارسال پاسخ
setayesh_3160
ارسال پاسخ

مررررررررررررررررررررررسی عزیزم

mahtab11835
ارسال پاسخ

مرسی

anisa19
ارسال پاسخ


فداتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت