متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


پرسیدم..... ، چطور ، بهتر زندگی کنم ؟
با كمی مكث جواب داد :
گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ،
با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ،
و بدون ترس برای آینده آماده شو .

ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز .
شک هایت را باور نکن ،
وهیچگاه به باورهایت شک نکن .
زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیكه بدانی چطور زندگی کنی .

پرسیدم ، آخر .... ،
و او بدون اینكه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد :
مهم این نیست که قشنگ باشی ... ،
قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر .
كوچك باش و عاشق ... كه عشق ، خود میداند آئین بزرگ كردنت را ..
بگذارعشق خاصیت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با کسی .
موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن
دو چيز را از هم جدا كن:
عشق و هوس
چون اولي مقدس است و دومي شيطاني،
اولي تو را به پاكي مي برد و دومي به پليدي.
در دنيا فقط 3 نفر هستند كه بدون هيچ چشمداشت و منتي
و فقط به خاطر خودت خواسته هايت را بر طرف ميكنند،
پدر و مادرت و نفر سومي كه خودت پيدايش ميكني،
مواظب باش كه از دستش ندهي
و بدان كه تو هم براي او نفر سوم خواهي بود.
چشم و زبان ، دو سلاح بزرگ در نزد تواند،
چگونه از آنها استفاده ميكني؟
مانند تيري زهرآلود يا آفتابي جهانتاب، زندگي گير يا زندگي بخش؟
بدان كه قلبت كوچك است پس نميتواني تقسيمش كني،
هرگاه خواستي آنرا ببخشي با تمام وجودت ببخش
كه كوچكيش جبران شود.
هيچگاه عشق را با محبت، دلسوزي،
ترحم و دوست داشتن يكي ندان،
همه اينها اجزاء كوچكتر عشق هستند نه خود عشق.
هميشه با خدا درد دل كن نه با خلق خدا و فقط به او توكل كن،
آنگاه مي بيني كه چگونه قبل از اينكه خودت دست به كار شوي ، كارها به خوبي پيش مي روند.
از خدا خواستن عزت است،
اگر برآورده شود رحمت است و اگر نشود حكمت است.
از خلق خدا خواستن خفت است،
اگر برآورده شود منت است اگر نشود ذلت است.
پس هر چه مي خواهي از خدا بخواه
و در نظر داشته باش كه براي او غير ممكن وجود ندارد
و تمام غير ممكن ها فقط براي شماست

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


mehrdad_2000
ارسال پاسخ

مرسی آبجی
عالی بود
بیــــــــگ لایک

salar_ag
ارسال پاسخ

خیلی زیباست

مرسی

mona_rt
ارسال پاسخ

ممنون یاسی جان..