متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


NEVER FORGET THE HANDS THAT REISED YOU

هرگز دوکس را فراموش نکن :

آنکس که تو را در سختی رها کرد و آنکه تورا یاری کرد در زندگی رشد کنی و موفق شوی

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


AZIZIAN
ارسال پاسخ

با سپاس از کلیه دوستان

farnia
ارسال پاسخ
arsham00
ارسال پاسخ
Tom Cat
ارسال پاسخ
raha1374
ارسال پاسخ


به نظرم این دو گروه
به خاطر هیجان مثبت عمیق یا هیجان منفی عمیقی که در ما ایجاد می‌کنن،
خود به خود ماندگار می‌شن و نیازی به تلاش خاصی نیست

AZIZIAN
ارسال پاسخ

SA00 :
چشم
{59}

آفرین بچه خوب

SA00
ارسال پاسخ

چشم