متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربرانمادری سه قابلمه هم اندازه روی شعله قرار داد و در انها به مقدار مساوی آب ریخت؛در ظرف اول یک هویج ؛در ظرف دوم یک تخم مرغ ودر سومی چند دانه قهوه ریخت و به زمان یکسان سه 

ظرف را حرارت داد بعد بچه های خود را صدا زد و از انها پرسید:از این ازمایش چه نتیجه ای میگیرید؟بچه ها جواب قانع کننده ای نداشتند

مادر توضیح داد:در این عالم؛در گرد وغبار زندگی؛در جوش وخروش و چالش ها وسختی های زندگی ؛آدم ها یکسان نیستند؛بعضی ادم مثل هویجند تا وقتی با مشکلی مواجه نشده اند سخت ومحکمند 

اما به محض اینکه در جوش وخروش زندگی قرار می گیرند شل می شوند وخود را می بازند 

مثل هویج نباشید

بعضی ادما در روال عادی و روتین زندگی شل هستند اما در برخورد با مشکلات سخت وغیر قابل انعطاف می شوند

مثلتخم مرغ نباشید    .

اما بعضی دیگر ازادم ها در سختی ها نه تنها خود را نمی بازند بلکه به محیط انرژی داده وآن راتغییر می دهند و از آن انرژی می گیرند.آنها مثل قهوه عمل می کنند؛تمام محیط را تحت تاثیر قرار 

داده؛تمام محیط را معطر کرده؛به زندگی رنگ وطعم می دهنداینها هستند که زنده می مانند و زندگی ساز هستند و نسیم روح بخش حیات را به دنیای دیگران می بخشند    .
 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Mohi18
ارسال پاسخ

ممنون

hosna34
ارسال پاسخ

قشنگ بود..