متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


به بعضیام باید گفت :
ببیــــن زیـــــاد بــه خــــــودت نـَنــــاز
مــَــــن تـــــوو گـــــوشِ کــَـــســــایـــــی زدم کـــه
تــــــو حتـــــی زنـــگ خــــونشـــونــم نمــــی تــــونـــــی بزنــــی در بـــــری...

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !