متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • علی...

 • اگر غیر از خدا پرستیدن مجاز بود"علی" را می پرستیدم.همه فکر میکنند مظلوم ترین فرد عالم امام حسین است.ولی من اعتقاد دارم "علی" مظلوم ترین فرد عالم است. یا مولا تو را به مظلومیتت قسم عاقبت به خیرمان کن.
 • مردباشیم.................

 • زیر بارون اگه دختری رو سوار کردین به جای شماره بهش امنیت بدید او را به مقصد مورد نظرش برسانید نه به مقصد مرد نظرتان!!! بگذارید زن ایرانی مرد ایرانی را در کوچه ای خلوت دید احساس امنیت کنه نه احساس ترس بیاید فارغ از جنسیت کمی هم     مـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد باشیم...…
 • احساس.....................

 • ۱-دیگراحساس نمی کنم گوشم ازصدای توخالی ست هنوزهم شعرغمگین به یادچشم هایت روی دفترم می ریزد اماشبیه زندگی من ازکنارتو عاشقانه عبورمی کنم.... ........................................................................ چقدرخوبه تواین دنیای خاکستری که هرکسی درگیره و نمی خنده من ...این گوشه توکنج خلوت خودم میتونم کودکانه ... ساده ... دوراز تنالیته های خاکستری که هرگوشه  وکنار این روزای بی بارون …
 • کاش.............

 • رویای با تو بودن را نمی توان نوشت نمی توان گفت و حتی نمیتوان سرود با تو بودن قصه شیرینی است به وسعت تلخی تنهایی و داشتن تو فانوسی به روشنایی هر چه تاریکی در نداشتندو...و من همچون غربت زدای در اغوش بی کران دریای بی کسی به انتظار ساحل نگاهت می نشینم و می مانم تا ابد و تا وقتی که شبنم زلال احساست زنگار غم را از وجودم بشوید ... عزيزم...کاش قلب وسعت می گرفت شمع با پروانه الفت می گرفت کاش توی جاده …
 • رفاقت..............

 • رفاقت روازدست فروش بازارنخریدم... بلکه توکوچه های خاکی محلمون یادگرفتم... پس خوب میدونم که برای کدوم رفیق زمین بخورم... که ازمین خوردنم شادنشه... بلکه دست خاکیمو بگیرهواززمین بلندم کنه...
 • بعضیا...................

 •                                           به بعضیابایدگفت: بچه جووووون!!! تواگه بگیربودی←← ※※جلوجیشتومیگیرفتی※※ نه اینکه الان برا"ما"خودتوبگیری!!هه …
 • توکیستی؟

 •   تو کیستی که من اینگونه بی تو بی تابم. شب از هجوم خیالت نمیبرد خوابم. تو چیستی که من از موج هر تبسم تو به سان قایق سر گشته روی گردابم. تو در کدام سحر بر کدام اسب سفید تو از کدام جهان تو در کدام کرانه تو درکدام صدف تو در کدام چمن همره کدام نسیم تو از کدام سبو. من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه. چه کرد با دل من آن نگاه شیرین. آه مدام پیش نگاهی. مدام پیش نگاه کدام نشئه دمیده است از تو در سر من که…
 • انواع عشق............

 •                                                                    &nb…