متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


چنان ﺯﻧـــﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾـﻢ ﮔـﻮﯾـﯽ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ !
ﮐـﺎﺵ ﯾــﺎﺩ ﺑــﮕﯿـﺮﯾـــﻢ ، ﺭﻫــﺎ ﮐﻨﯿــﻢ ، ﺑـﮕــﺬﺭﯾــﻢ ﮔـﺎﻫﯽ ﺑـﺎﯾـــﺪ ﺭﻓﺖ …
ﺩﻝ ﺑــﻪ ﺳﺎﺣـﻞ ﻧﺒﻨﺪﯾـــﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺯﺩ …
ﺁﯼ ﻣــــﺮﺩﻡ …
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫــﺎﯾﻤــﺎﻥ ﯾﮏ ﺭﺳﯿــﺪﻥ ﺑــﺪﻫــﮑﺎﺭﯾــــﻡ
ﺁﯼ ﻣــــﺮﺩﻡ …
ﺯﻧــــﺪﮔــﯽ ﮐــﻮﺗــﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﻄﻔـﺎ ﻋــﺎﺷﻖ ﺷــﻮﯾــﺪ !
ﺩﺳﺖ ﯾــﮑﺪﯾــﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﮕﯿـﺮﯾـﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾــﺪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗــﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻬــﺮ ﯾﺎﺩ ﺷــﻮﺩ
ﻟﻄﻔـﺎ ﻟﺒﺨﻨـــﺪ ﺑﺰﻧﯿــﺪ … ﺷﺎﯾﺪ ،
ﻋﮑﺴﯽ ﺷﻮﺩ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﮔﺮﺩﮔﯿﺮﯼ ﺗﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ !
ﺑﺒﺨﺸﯿـــﺪ !
ﺑﯽ ﻣﻨـّﺖ ﺑﺒﺨﺸﯿــﺪ !
ﺯﻧـــﺪﮔـﯽ ﮐﻨﯿـﻢ ﺗـﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﺣـﺴــﺮﺕ ﮐـﺎﺭﻫــﺎﯼ ﻧــﮑﺮﺩﻩ را نخوریم!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


آرمان
ارسال پاسخ

mahtab11835 :
امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار
شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد
پس
ﺯﻧـــﺪﮔـﯽ ﮐﻨﯿـﻢ و ابراز احساسات کنیمﺗـﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﺣـﺴــﺮﺕ ﮐـﺎﺭﻫــﺎﯼ ﻧــﮑﺮﺩﻩ را نخوریم!

عالی بود ممنون{h}

مرسی از شما بانو

mahtab11835
ارسال پاسخ

امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار
شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد
پس
ﺯﻧـــﺪﮔـﯽ ﮐﻨﯿـﻢ و ابراز احساسات کنیمﺗـﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﺣـﺴــﺮﺕ ﮐـﺎﺭﻫــﺎﯼ ﻧــﮑﺮﺩﻩ را نخوریم!

عالی بود ممنون

آرمان
ارسال پاسخ

mona_rt :
زندگی زیباست ای زیبا پسند..
واقعا همینطوره..نباید سخت گرفت..چون میگذرد غمی نیست:){38}

زندگی زیباست گر نگاهت زیبا باشد
مرسی از شما

mona_rt
ارسال پاسخ

زندگی زیباست ای زیبا پسند..
واقعا همینطوره..نباید سخت گرفت..چون میگذرد غمی نیست