متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


  • تولدت مبارک جانانم (مهتابم)

  • ای تنها دلیل رد کردن هر دلیل و ای تنها بهانه ی آوردن هر بهانه عاشق مهربانی توام برای من بمان و بدان که تو تنها بهانه برای بودنی عاشقانه هایم تمامی ندارد وقتی تو بهترین اتفاق زندگی ام هستی ... تولدت مبارک بانوی من (مهتابم) فکر کردن به زمان هایی که با هم گذرانده ایم لبخند شیرینی به صورتم می نشاند " تولدت مبارک " تقدیم به بانویی خاص که همیشه در قلب من است ای تنها دلیل رد کردن هر دلیل و ا…
  • من تو را . . .

  •     من عشق را در تو تو را در دل دل را در موقع تپیدن و تپیدن را به خاطر تو دوست دارم من غم را در سکوت سکوت را درشب شب را در بستر و بستر را برای اندیشیدن به خاطر تو دوست دارم من بهار را به خاطر شکوفه هایش زندگی را به خاطر زیبائیش و زیبائی اش را به خاطر تو دوست دارم من دنیا را به خاطر خدایش خدایی که تو را خلق کرد دوست دارم!…
  • عاشقم باش

  •   عاشقم باش هر چند همه بگویند که رسیدنمان بهم محال ترین اتفاقِ تاریخ است عاشقم باش و بگذار که به همه ثابت شود ما همان ممکن ترین محالِ دنیا خواهیم بود …
  • دستان تو

  •   دستان تو آغازیست برای دیوانگی من