متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


  • عاشقم باش

  •   عاشقم باش هر چند همه بگویند که رسیدنمان بهم محال ترین اتفاقِ تاریخ است عاشقم باش و بگذار که به همه ثابت شود ما همان ممکن ترین محالِ دنیا خواهیم بود …
  • دستان تو

  •   دستان تو آغازیست برای دیوانگی من
  • تا تو با منی

  • تا تو با منی زمانه با من است  بخت و کام جاودانه با من است تو بهار دلکشی و من چو باغ  شور و شوق صد جوانه با من است  یاد دلنشینت ای امید جان  هر کجا روم روانه با من است ناز نوشخند صبح اگر توراست  شور گریه ی شبانه با من است  برگ عیش و جام و چنگ اگرچه نیست  رقص و مستی و ترانه با من است  گفتمش مراد من به خنده گفت  لابه از تو و بهانه با من است  گفتمش من …