متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


  • تا تو با منی

  • تا تو با منی زمانه با من است  بخت و کام جاودانه با من است تو بهار دلکشی و من چو باغ  شور و شوق صد جوانه با من است  یاد دلنشینت ای امید جان  هر کجا روم روانه با من است ناز نوشخند صبح اگر توراست  شور گریه ی شبانه با من است  برگ عیش و جام و چنگ اگرچه نیست  رقص و مستی و ترانه با من است  گفتمش مراد من به خنده گفت  لابه از تو و بهانه با من است  گفتمش من …
  • تولدت مبارک بانوی من

  •   تقدیم به کسی که شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند اون نیست جشن میلادت بهترین بهانه برای فکر کردن به تو و به یاد آوردن خوبی های توست سالروز تولدت مبارک ای تنها دلیل رد کردن هر دلیل، و ای تنها بهانه آوردن هر بهانه عاشقت خواهم ماند برای من بمان و بدان که تو تنها بهانه برای بودنی برای تو و برای چشم های تو هدیه ام ناقابل است خاطراتی ار فرداهایمان برای بودنت همراه ترانه های خیس و ب…
  • سلام آبان

  •   دفتر آبان را باز کن برگ اولش را با کاغذی از جنس دلت جلد کن صفحه هایش را با امید خط بکش صاف و یکدست اینبار بهتر ورق بزن شروع به نوشتن کن اینبار خوش خط تر از قبل به نام خدا سلام آبان
  • تو چه بی همتایی

  • هر چه هستی دانم که تو بی همتایی در پس نارنج ها در کنار رودها من تو را میبینم در صدای آواز در نگاه مهتاب من تو را می یابم اشک هایت بر زمینت جاریست آسمانت چه خوش است آبیست زرد خورشید تو را چه فراوان جانیست تو که فریاد دلت در سرابم کم نیست من تو را بهر دل آغاز کردم در سرایم چو تماشای تو از بر کردم که تو هم تنهایی تو چه در سر داری و چه بی همتایی…
  • حـــــــرف بـــــزن…

  • حـــــــرف بـــــزن… صدایت را دوست دارم بگو… فقط بگو چــه فـــرق دارد از مـــن ، از تـــو از بــــاران در آغــوشــم بــگــیــر و در گــوشــم از مـــانـــدن بــگـــو از دوستت دارم هایی بگو که از شنیدنش دلم بریزد !! گـــونـــه هــای خــجــالــتــی ام رنــگ بــگــیــرد از دلبری چشمهایت بگو که چگونه دلم را هوایی کرده از هــرچــه خــودت مــیــخــواهـی از خـــودت بـــگـــو چـــه فــرق دارد…