متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


  • سلام آبان

  •   دفتر آبان را باز کن برگ اولش را با کاغذی از جنس دلت جلد کن صفحه هایش را با امید خط بکش صاف و یکدست اینبار بهتر ورق بزن شروع به نوشتن کن اینبار خوش خط تر از قبل به نام خدا سلام آبان
  • تو چه بی همتایی

  • هر چه هستی دانم که تو بی همتایی در پس نارنج ها در کنار رودها من تو را میبینم در صدای آواز در نگاه مهتاب من تو را می یابم اشک هایت بر زمینت جاریست آسمانت چه خوش است آبیست زرد خورشید تو را چه فراوان جانیست تو که فریاد دلت در سرابم کم نیست من تو را بهر دل آغاز کردم در سرایم چو تماشای تو از بر کردم که تو هم تنهایی تو چه در سر داری و چه بی همتایی…
  • حـــــــرف بـــــزن…

  • حـــــــرف بـــــزن… صدایت را دوست دارم بگو… فقط بگو چــه فـــرق دارد از مـــن ، از تـــو از بــــاران در آغــوشــم بــگــیــر و در گــوشــم از مـــانـــدن بــگـــو از دوستت دارم هایی بگو که از شنیدنش دلم بریزد !! گـــونـــه هــای خــجــالــتــی ام رنــگ بــگــیــرد از دلبری چشمهایت بگو که چگونه دلم را هوایی کرده از هــرچــه خــودت مــیــخــواهـی از خـــودت بـــگـــو چـــه فــرق دارد…