متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 پشت زیباترین لبخند...

بیشترین رازها نهفته است...

زیباترین چشم...

بیشترین اشک ها را ریخته...

و مهربان ترین قلب...

بیشترین دردها را کشیده است.

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


korosh_ts
ارسال پاسخ

خدا به تو می گوید:

مگر نمی دانستی
که پشت سر هر معشوق خدا ایستاده است؟
تو برای من بود که این همه راه آمده ای
و برای من بود که این همه رنج برده ای
و برای من بود که اینهمه عشق ورزیده ای
پس به پاس این ؛
قلبت را و روحت را و دنیایت را وسعت می بخشم
و از بی نیازی نصیبی به تو می دهم.
و این ثروتی است که هیچ کس ندارد
تا به تو ارزانی اش کند

فردا اما تو باز عاشق می شوی
تا عمیق تر شوی و وسیع تر و بزرگ تر و ناامیدتر

تا بی نیازتر شوی و به او نزدیکتر

خزان
ارسال پاسخ
SA00
ارسال پاسخ

فکر میکنم درسته

Ssahar
ارسال پاسخ

بله شاید
اما کی دیده