متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


─═ह☞ԹՊiՌՅԽ☜ह═─
─═ह☞ԹՊiՌՅԽ☜ह═─
۱۴۰۱/۰۴/۰۴

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقانه ریزد

من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم

─═ह☞ԹՊiՌՅԽ☜ह═─
─═ह☞ԹՊiՌՅԽ☜ह═─
۱۴۰۱/۰۱/۲۴

http://khengoolestan.com/wp-content/uploads/2020/08/photo_2020-08-15_03-02-50.jpg

Amir_omidi
Amir_omidi
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

زندگی چیست ؟
اگر خنده است چرا گریه میکنیم ؟
اگر گریه است چرا خنده میکنیم ؟
اگر مر گ است چرا زندگی می کنیم ؟
اگر زندگی است چرا می میریم ؟
اگه عشق است چرا به آن نمی رسیم ؟
اگه عشق نیست چرا عاشقیم

Amir_omidi
Amir_omidi
۱۳۹۹/۰۸/۲۵

گاهی کودک باش
جدی بودن را فراموش کن
کودکان آرامش بیشتری دارند
بزرگ تر که می شوی زیباتر سخن می گویی
ولی احساس و طراوتت را از دست می دهی!
کودک بودن کوچک بودن نیست
لذت بردن‌ است

Amir_omidi
Amir_omidi
۱۳۹۹/۰۸/۲۵

گاهی کودک باش
جدی بودن را فراموش کن
کودکان آرامش بیشتری دارند
بزرگ تر که می شوی زیباتر سخن می گویی
ولی احساس و طراوتت را از دست می دهی!
کودک بودن کوچک بودن نیست
لذت بردن‌ است

─═ह☞ԹՊiՌՅԽ☜ह═─
─═ह☞ԹՊiՌՅԽ☜ह═─
۱۳۹۹/۰۴/۰۳

آن دختر قدرتمندی باش که همه بدانند
در بدترین شرایط می‌توانی کار خود را انجام دهی،
آن دختر نترسی باش که شهامت انجام هر کاری را داشته باشی،
آن دختر مستقلی باش که به هیچ مردی احتیاج نداشته باشی،
آن دختری باش که هرگز عقب نشینی نکنی

https://www.imna.ir/d/2020/06/22/4/1643160.jpg

00arminkarimi
00arminkarimi
۱۳۹۹/۰۴/۰۲

۞•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥*•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥*•۩▓
ای دختر و خواهرت ولایت
آیینة مادر ولایت
بر ارض و سما ملیکه در قم
آرام در امام هفتم
معصومه به کینه و به عصمت
افتاده به خاک پات عفّت
در کوی تو زنده، جان مرده
برخاک تو عرش سجده برده
گفتند و شنیده‌اند ز آغاز
کز قدم به جنان دری شود باز
حاجت نبود مرا بر آن در
قم باشدم از بهشت بهتر
قم قبلة خازن بهشت است
اینجا سخن از بهشت، زشت است
قم شهر مقدّس قیام است
قم خانة یازده امام است
قم شهر مدینه تو بتولش
صحنین تو مسجد الرسولش
قم تربت پاک پیکر توست
اینجا حرم مطهّر توست
گر فاطمه دفن شد شبانه
نبود ز حریم او نشانه
کی گفته نهان ز ماست آن قبر
من یافته‌ام کجاست آن قبر
آن قبر که در مدینه شد گم
پیدا شده در مدینة قم
مریم به برت اگر نشنید
این منظره را مسیح بیند
سازد به سلام سرو و قد خم
اوّل به تو بعد از آن به مریم
روزی که به قم قدم نهادی
قم را شرف مدینه دادی
آن روز قرار از ملک رفت
ذکر صلوات بر فلک رفت
تابید چو موکبت ز صحرا
شهر از تو شنید بوی زهراd
در خاک رهت ز عجز و ناله
می‌ریخت سرشک همچو لاله
با گریة شوق و شاخة گل
برد اند به ناقه‌ات توسّل
دل بود که بود محفل تو
غم گشت به دور محمل تو
آن پیر که سیّد زمان بود
رویش همه را چراغ جان بود
گردید به گرد کاروانت
شد، پای برهنه ساربانت
بردند ترا به گریه هودج
تا خانة موسی ابن خزرج
از شوق تو ای بتول دوّم
قم داد ندا به مردم قم
کای مردم قم به پای خیزید
از هر در و بام گل بریزید
آذین به بهشت قم ببندید
ناموس خدا مرا پسندید
قم شام نبود تا که در آن
دشنام دهد کسی به میهمان
قم شام نبود تا که از سنگ
گردد رخ میهمان ز خون رنگ
قم کوفه نبود تا که خواهر
بیند سر نی سر برادر
حاشا که قم این جفا پذیرد
مهمان به خرابه‌ جای گیرد
بستند به گرد میهمان صف
قم با صلوات و شام با کف
قم مهمان را عزیز خواند
کی دخت ورا کنیز خواند؟
«میثم» همه عمر آنچه را گفت
در مدح و مصیبت شما گفت
۞•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥*•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥*•۩
https://photokade.com/wp-content/uploads/girls-day-photokade-2.jpg
۞•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥*•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥*•۩▓

سلاملکم

arahs
arahs
۱۳۹۸/۰۴/۱۴

دلم یک کوچه میخواهد بی بن بست ! و یک خدا ؟!

تا کمی با هم قدم بزنیم

فقط همین …

Fateme2266
Fateme2266
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

I love your profile photo
♥__♥

─═ह☞ԹՊiՌՅԽ☜ह═─
─═ह☞ԹՊiՌՅԽ☜ह═─
۱۳۹۸/۰۱/۱۹

آرزو می کنم
کتاب های خوب بخوانی
آهنگ های خوب گوش کنی
عطرهای خوب ببویی
با آدم های خوب حرف بزنی
و فراموش نکنی
که هیچوقت دیر نیست
بودن چیزی که دوست داری باشی