متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


یکی از قوانین کاءنات؛"قانون جبران" است.در کاءنات هر فعلی که برای تو صورت می گیرد
یا هر نعمتی که به تو می رسد ؛باید در ازای آن ،کاری برای جبران انجام بدهی.
چنانچه این جبران صورت نگیرد ؛براساس این قانون ؛کاءنات خودش چیز دیگری را برای جبران از تو میگیرد،بنابراین هرانسانی باید در زندگی خودش بسیار دقیق باشدوبه دقت مراقب باشد که چگونه وچرا نعمتی را جبران نکرده است. جبران از هر طریقی صورت می گیرد؛
از پرداخت یک مابه ازاء گرفته تا جواب لبخندی را با لبخند دادن.

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


e5238
ارسال پاسخ

فرشید جون میخوامت

AZAD
ارسال پاسخ

ممنون

amir_sakett
ارسال پاسخ

عالی

ممنونم

nazi1994
ارسال پاسخ
hanisa
ارسال پاسخمرسی داداش فرشید...مثل همیشه عالی بود