متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


مطمئنا یاد سهراب بهانه خوبیست برای شروعی تازه
برای استمرار یک لبخند
برای آشتی با زندگی … :)
** خواهم آمد بر سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت
پای هر پنجره ای شعری خواهم خواند
هر کلاغی را کاجی خواهم داد
مار را خواهم گفت : چه شکوهی دارد غوک
آشتی خواهم داد
آشتی خواهم کرد
راه خواهم رفت
نور خواهم خورد
دوست خواهم داشت …. **
:)

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


nazi1994
ارسال پاسخ