متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


چو گل هرجا كه لبخند آفرینی
به هر سو رو كنی لبخند بینی
چه اشكت هم نفس باشد، چه لبخند
ز عمرت لحظه لحظه می ربایند
گذشت لحظه را آسان نگیری
چو پایان یافت پایان می پذیری
مشو در پیچ و تاب رنج و غم گم
به هر حالت تبسم كن، تبسم!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


nazi1994
ارسال پاسخ