متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


♥ کفشهایم را میپوشم و در زندگی قدم میزنم
من زنده ام و زندگی
ارزش رفتن دارد
آن قدر می روم تا صدای پاشنه هایم
گوش ناامیدی را کر کند
خوب میدانم که گاه کفشها،
پاهایم را میزند، میفشرد و به درد میاورد
امامن همچنان خواهم رفت
زیرا زندگی ارزش لنگ لنگان رفتن را نیز دارد
ماندن در کار نیست
گذشته های دردناک را رها میکنم و به آینده نامعلوم
نمی اندیشم
ولی این را میدانم؛
گذشته با آینده یکسان نیست
زندگی نه ماندن است نه رسیدن
زندگی به سادگی رفتن است
به همین راحتی،
زندگی جقدر آسان است…
زندگی ارزش لنگ لنگان رفتن را نیز دارد ♥

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Asemon
ارسال پاسخ

Likee
likeeee
Likeeeee