متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


خزان
خزان
۱۳۹۸/۱۱/۱۷


seldaaa
seldaaa
۱۳۹۸/۱۱/۰۵

در جیب‌هایت یک مُشت امید بریز
از چوب لباس چند رویا بردار
روی گلدان زندگی‌ات آبی بپاش
و کفش همت بپوش!
باقی درست خواهد شد؛
خدا هست،
خورشید هست،
امید هست..

seldaaa
seldaaa
۱۳۹۸/۱۱/۰۱

برایت دلخوشی های بسیار آرزو می کنم
تا غمگین که شدی ،
یکی از آن خوشی های کوچک
لبخندی عمیق بر لبت بنشاند
دعا می کنم همیشه دستت پر باشد نه دلت!

amir_sakett
amir_sakett
۱۳۹۸/۱۰/۱۹

نگران حملۀ نظامی آمریکا نباشید

چون ترامپ دقایقی پیش طی مصاحبه‌ای با خبرنگاران

اعلام کرد که
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
به خاطر امیر ساکت حمله نمی‌کنم

amir_sakett
amir_sakett
۱۳۹۸/۱۰/۱۹

چطوری پسر؟

خزان
خزان
۱۳۹۸/۱۰/۱۱


seldaaa
seldaaa
۱۳۹۸/۱۰/۰۸

بین این همه عشق جعلی،
حرف جعلی،
درد جعلی،
و لحظه های ساکن تقلبی،
تو اصیل باش،
بی غروب باش.
تو خودت بمون،
و خوب باش

خزان
خزان
۱۳۹۸/۱۰/۰۶


خزان
خزان
۱۳۹۸/۱۰/۰۳

چه خبر از سریش آبادیا

خزان
خزان
۱۳۹۸/۱۰/۰۲

معلوم نیس سره تون دیشب کجا گرم بود
ی کتک حسابی دارید پیش من طلب
بچه ی بد