متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


خزان
خزان
۱۳۹۹/۰۱/۳۰


خزان
خزان
۱۳۹۹/۰۱/۲۳


خزان
خزان
۱۳۹۹/۰۱/۲۱


خزان
خزان
۱۳۹۹/۰۱/۲۱


rayan_send
rayan_send
۱۳۹۹/۰۱/۱۴

هرگز خودتان را با هیچ کس دیگر در این جهان مقایسه نکنید اگر این کار را بکنید به خودتان توهین کرده اید “بیل گیتس”


+ 5

خزان
خزان
۱۳۹۸/۱۲/۲۵


خزان
خزان
۱۳۹۸/۱۲/۱۹


seldaaa
seldaaa
۱۳۹۸/۱۲/۱۲


خزان
خزان
۱۳۹۸/۱۲/۰۹


seldaaa
seldaaa
۱۳۹۸/۱۱/۲۹

" لبخندها خدا را ستایش می کنند "
پس :
بخند......
حتی اگر لبهایت انحنای خندیدن را بلد نیستند
حتی اگر لبخندت ژست خشك و تا نخورده ی آدم بزرگ ها را بهم بزند
بخند
حتی اگر لبخندت را لای پوشالی ترین دلیل بپیچند
حتی اگر لبخندت لای هزار خاطره خاك بخورد
بخند.