متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

سبک زندگی عبارت است از مجموعه رفتارها و الگوهای کنش فردی و گروهی که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی


زندگی اجتماعی باشد. با توجه به ویژگی انتخابگری که در سبک زندگی وجود دارد، می‌توان هر مجموعه منسجمی ‌از


الگوهای رفتاری برآمده از آموزه‌های دینی را که در چارچوب معین شده از طرف دین قرار داشته باشد، یک سبک زندگی


دینی به شمار آورد.مذهب، هم مجموعه‌ای ‌از اعتقادات، بایدها و نبایدها و نیز ارزش‌های اختصاصی و تعمیم یافته است؛ که از مؤثرترین


تکیه‌گاه‌های روانی به شمار می‌رود و قادر است معنای زندگی را در لحظه لحظه‌های عمر فراهم سازد؛ هم در شرایطی


خاص با فراهم سازی تکیه‌گاه‌های تبیینی، فرد را از تعلیق و بی معنایی نجات می‌دهداعتقادات مذهبی، باورهایی را در برمی‌گیرد که انتظار می‌رود پیروان آن دین، بدان اعتقاد داشته باشند ‌مذهب به صورت


میانجی‌بر فرایند فکری و ارزیابی رویدادهای روزمره زندگی فرد تأثیر می‌گذارد. از این رو، حتی بسیاری از رویدادهای به


ظاهر منفی، مثبت و معنی‌دار ارزیابی می‌شود؛ و پوچی و بی‌هدفی، یأس و ناامیدی در برابر محرومیت‌ها، ناملایمت‌ها و


فشارهای روانی از آنها حس می‌شود .گفتنی است در سبک زندگی اسلامی، تفاوت‌ها و برتری‌هایی وجود دارد. توجه به دوره جنینی، تعریف کهتری و مهتری،


تعداد و جایگاه نگرش‌های حاکم بر زندگی، مبتنی بودن/ نبودن بر دین، جایگاه اراده در شکل‌گیری سبک زندگی، توجه


نکردن کافی و درست به نگرش معنویت، کیفیت عملکرد در سبک زندگی و… از این جمله است. مهمترین نوآوری مفهوم


سبک زندگی اسلامی، این است که به آموزه‌های اسلامی ‌و کلیت اسلام نگاه شود.


 

 

 بر این اساس، می‌توان سبک زندگی اسلامی‌را بدینگونه تعریف کرد: « شیوه‌هایی از زندگی است که انسان با تکیه بر

نظام ارزشی و مبانی اعتقادی خود در زندگی فردی و اجتماعی برای ایجاد ارتباط با محیط و جامعه، پاسخ به خواسته‌ها

و تأمین نیازهایش به کار می‌گیرد. طبق این تعریف، سبک زندگی، سبک زندگی مصرف‌های مادی یا فرهنگی نیست،

چرا که زندگی عناصر غیر از مصرف را نیز در بردارد.


الف) سبک زندگی خانوادگی در قرآن و سنت پیشوایان معصوم (ع) در امر تشکیل خانواده و ازدواج چگونه است؟

ب) سبک زندگی خانوادگی در قرآن و سنت در محیط خانواده و اداره آن چگونه می‌باشد؟

ج) سبک زندگی خانوادگی در قرآن و سنت پیشوایان معصوم (ع) در برخورد با همسر چگونه است؟

د) سبک زندگی خانوادگی در قرآن و سنت پیشوایان معصوم (ع) در محبت و مهرورزی نسبت به همسر چگونه

می‌باشد؟

 

ه) سبک زندگی خانوادگی در قرآن و سنت پیشوایان معصوم (ع) در امر تشکیل خانواده و ازدواج


تشکر 

 


By Hamkhone.ir

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


AZAD
ارسال پاسخ

Golshan :
{12}


AZAD
ارسال پاسخ

zeytoon1 :
بسیار زیبا.مخصوصا سخنرانی مرحوم آیت الله بهجت(رحمة الله)
{40}

تشکر

Golshan
ارسال پاسخ
zeytoon1
ارسال پاسخ

بسیار زیبا.مخصوصا سخنرانی مرحوم آیت الله بهجت(رحمة الله)

AZAD
ارسال پاسخ

amir_sakett :
سپاس


amir_sakett
ارسال پاسخ

سپاس

AZAD
ارسال پاسخ

Fereshteh :
ممنون سحر جان {59}
خسته نباشی

خواهش می کنم

Fereshte
ارسال پاسخ

ممنون سحر جان
خسته نباشی

AZAD
ارسال پاسخ

pariiSsa :
سپاس{h}


pariiSsa
ارسال پاسخ

سپاس