متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


sharareh72
sharareh72
۱۴۰۰/۰۳/۱۳

کسی را اگر دوست داری...
یک لحظه به نبودنش فکر کن...
دلت اگر نریخت،دلش را نلرزان...!
آسمان همیشه آبی نیست...
و آدم ها همیشه از سمتی که فکر می کنند
محکم است می افتند...
هزار سال هم که بگذرد...
تلخی دهان آدم های بریده را
تمام شکر های دنیا هم عوض نمی کند...
کسی را اگر دوست داری،
برایش همان باش که می خواهی باشد...
و یادت باشد...
تمام برگهای تقویم...
سهم تمام آدم ها نمی شود...

معصومه صابر

sharareh72
sharareh72
۱۴۰۰/۰۳/۱۳


sharareh72
sharareh72
۱۴۰۰/۰۳/۱۳


sharareh72
sharareh72
۱۴۰۰/۰۳/۱۳


sharareh72
sharareh72
۱۴۰۰/۰۳/۱۳


sharareh72
sharareh72
۱۴۰۰/۰۳/۱۳


شهاب
شهاب
۱۴۰۰/۰۳/۰۸


شهاب
شهاب
۱۴۰۰/۰۳/۰۴


شهاب
شهاب
۱۴۰۰/۰۲/۲۸


shab
shab
۱۴۰۰/۰۲/۲۸

قبل از آن که بتوانیم انتخاب‌های خوبی بکنیم
باید دلیلِ انتخاب‌های بدِ خود را بفهمیم!

تئوری_انتخاب
ویلیام_گلسر

+++5