متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


  • ورود خــانـم ها ممنــوع !

  • شنیدین این دخترای دم بخت میگن : من قصد ازدواج ندارم؟ یکی نیست بهشون بگه آخه عزیز من! ازدواج که قصد نمی خواد ! خواستگار می خواد ! خواستگار !!!
  • پـــیر شدیـم ولی بــزرگ نــه !

  •   پیرشدن به سن نیست به این است که : ورزش نکنی، کتاب نخوانی عاشق نشوی، هدیه ندهی … محبت نکنی … محبت نگیری، مهمانی نروی پیری به سن نیست به کیفیت دل است !