متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


شهاب
شهاب
۱۳۹۹/۰۷/۲۲


sara40
sara40
۱۳۹۹/۰۷/۲۱

کسی نیک بیند به هر دو سرای

که نیکی رساند به خلق خدای

Amir_omidi
Amir_omidi
۱۳۹۹/۰۷/۱۷



+5

محمد
محمد
۱۳۹۹/۰۷/۰۹

قایقت شکست ؟ پارویت را آب برد ؟ تورَت پاره شد ؟
صیدت دوباره به دریا برگشت..؟
غمت نباشد چون خدا با ماست !
هیچ وقت نگو ؛ از ماست که برماست !
بگو خدا با ماست.

marya1370
marya1370
۱۳۹۹/۰۷/۰۷


_SahaR_
_SahaR_
۱۳۹۹/۰۷/۰۶

2656


tannaz01
tannaz01
۱۳۹۹/۰۷/۰۳


_SahaR_
_SahaR_
۱۳۹۹/۰۶/۲۹


FeReShTeh
FeReShTeh
۱۳۹۹/۰۶/۲۹


seldaaa
seldaaa
۱۳۹۹/۰۶/۲۸

بیهوده برای یکدیگر
‏سوگند وفای جاودان می‌خوریم
‏و پیمان عشق ابدی می‌بندیم
‏گاه فقط یک ساعت
‏کافی است
‏تا ما را از هم جدا کند...

لرد بایرون