متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


از دلتنگیت کجا فرار کنم؟معمار هیجان

کجا بروم که صدای آمدنت را بشنوم ؟

کجا بایستم که راه رفتنت را ببینم ؟

کجا بخوابم که صدای نفس هات بیاید؟

کجا بچرخم که در آغوش تو پیدا شوم؟

کجا چشم باز کنم که در منظرم قاب شوی؟

کجایی ؟

کجایی که هیچ چیزی قشنگ تر از تماشای تو نیست؟

کجا بمیرم

که با بوسه های تو چشم باز کنم؟

کجایی.................؟؟؟؟؟؟؟

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


gisha
ارسال پاسخ

لایک