متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


نباید شیشه را با سنگ بازی داد ..

نباید مست را در حالت مستی دست قاضی داد ..

نباید بی تفاوت چتر ماتم را به دست خیس باران داد..

کبوتر ها که جز پرواز آزادی نمی خوا...هند؛

نباید در حصار میله ها

با دانه ای گندم به او تعلیم ماندن داد...

"شوق پرواز"

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


saz12
ارسال پاسخ
danger
ارسال پاسخ

ککک