متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

دیوار کاربران


AZAD
AZAD
۱۳۹۸/۰۱/۱۶

http://www.hamkhone.ir/member/39551/blog/view/296793/خاطره/


○•shadow•○
○•shadow•○
۱۳۹۸/۰۱/۱۶

بّخُـًـٍـْـٌاًرِِ رْوًیْ چَـّـّـٍـّاٍیّ مُےّ گٍوّیُـَـْدَ

ٌفِرِصٌـٍـِتَ اّنٍـُـِدّكُ اٍسُتْ

ّزٍنّـَـَـُـّدُگُیً رْاً

ْتِاّ سَـَـْـُـٌرَدّ نَشّـُـٌـْـٌدٍهٌ

ُبِاًیُـَـٌـَـًدُ سِـُـْرَ کّشّیُـْـْدّ

ُیًڪٍ فّنُجِاَنْ آًرُاٍمُشٍ

ُدْرِ اْیّݩّ صًبًـٍـَـًـِحْ بْهٌـُـًاًرًیْ

َگِـٍـُـَـٍوْاٍرٌاَیَ وّجَـٌـّـٌـٌوُدَتْاَنّ بْاٌدٍ

ٌْ

ِ صًبّـَـُحُتْاَنْ‌َ دٍلٍچْسْـُـْـْـٍبُ ♡ً
ُ


♥♥☆♥♥

siamak
siamak
۱۳۹۸/۰۱/۱۶

تا حد امکان،کمتر درباره ی کارهایی که میخواهید انجام دهید و ایده هستن با دیگران صحبت کنید.
تنها با کسانی صحبت کنید که به شما دلگرمی و الهام می بخشند.
چون دنیا پُر از آدم هایی است که "نفوس بد" می زنند.
مردمی که تنها بلدند بگویند:
"اینکه محال است!" یا "واقعا که تو زیادی بلند پروازی!"

mkhm
mkhm
۱۳۹۸/۰۱/۱۵

عمری به عبث در ره مقصود دویدیم
یک عمر دویدیم و به مقصد نرسیدیم

چون طایر آواره‌ی تشویش گرفته
هر لحظه از این شاخ به آن شاخ پریدیم

از خلق جهان خیر ندیدیم از این روی
در گوشه‌ی تنهایی و خلوت بخزیدیم

بودیم یکی آهوَک رام و لیکن
گرگان به کمینگاه چو دیدیم، رمیدیم

FeReShTeh
FeReShTeh
۱۳۹۸/۰۱/۱۴

آرزو میکنم
که خنده ات
تنها به عادت مرسوم " عکس گرفتن "
نبوده باشد ...!
و تو خندیده باشی در آن لحظه
از ته دل ...
چرا که خنده ی تو
جهان را زیبا میکند ...

یغما گلرویی

○•shadow•○
○•shadow•○
۱۳۹۸/۰۱/۱۴

به دنبال جهنم و بهشت در آخرت نباش.

هر دو همین اکنون موجودند.

هر زمان که بتوانیم کسی را بی چشمداشت و بی معادله دوست بداریم،

در بهشتیم و هر زمان که آلوده به حسادت و نفرت و کینه شویم،

در اصل به جهنم سرنگون شده ایم.+5

Sana70
Sana70
۱۳۹۸/۰۱/۱۳

آمییین همچنین برای شما

amir_sakett
amir_sakett
۱۳۹۸/۰۱/۱۳

سپاس از دعاهاتون

آرش
آرش
۱۳۹۸/۰۱/۱۲


○•shadow•○
○•shadow•○
۱۳۹۸/۰۱/۱۲

با یکی لج کرده بودم

هر بار پیامم رو دیر جواب میداد دو برابر دیر‌تر جواب میدادم

اونم لج کرده بود

اردیبهشت پارسال بهش پیام دادم «کجایی؟»

دیروز جواب داد «خونه‌ام چطور؟»

نگه داشتم اسفند ۹۹ بهش جواب بدم «بیا دم در کارت دارم»♥____+5____♥