متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

دیوار کاربران


amir_sakett
amir_sakett
۱۳۹۸/۱۱/۰۲

ایام به کام

amir_sakett
amir_sakett
۱۳۹۸/۰۷/۳۰

می‌گن توی جهنم یه جایی هست که...
.
.
.
.
.
.
.
.
اصلاً ولش کن نمی‌گم!

بگم بی‌مزه می‌شه.

خودتون بالاخره می‌رید می‌‎بینید.

چه عجله‌ایه؟!

Shazdeh1
Shazdeh1
۱۳۹۸/۰۷/۲۲

"من همان رودم که بحر دیدنت مرداب شد"
ماه من بس کن
ندیدن های بی اندازه را...

Shazdeh1
Shazdeh1
۱۳۹۸/۰۷/۲۲

ما گذشتیم و گذشت آنچه توباما کردی
تو بمان و دگران وای ب حال دگران

Shazdeh1
Shazdeh1
۱۳۹۸/۰۷/۲۲

شده آیا که شبی؟!
تاخود صبح فکر کنی؟
من
پر از فکر توام هرشب خود را تا صبح!

Shazdeh1
Shazdeh1
۱۳۹۸/۰۷/۲۲

آمدم یاد تو از دل به برونی فکنم
دل برون گشت ولی یاد تو با ماست هنوز ...!

Shazdeh1
Shazdeh1
۱۳۹۸/۰۷/۲۲

raha1374 :
خِش خِش....

صدای پای خزان است؛
یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند...

خش خش...
درپاییز !!!
رفت .

Shazdeh1
Shazdeh1
۱۳۹۸/۰۷/۲۲

raha1374 :
از كف رفتن ثروت دنیوی
یك غم است

از دست رفتن دوست خوب
صد غم است

اما آنكه شهامتش را از دست می‌دهد
همه چیز را از كف داده است...

اخ اخ یه چیز رو نمیدونی نچشیدی

Bita1978
Bita1978
۱۳۹۸/۰۷/۱۳

از كف رفتن ثروت دنیوی
یك غم است

از دست رفتن دوست خوب
صد غم است

اما آنكه شهامتش را از دست می‌دهد
همه چیز را از كف داده است...

raha1374
raha1374
۱۳۹۸/۰۶/۲۵

خِش خِش....

صدای پای خزان است؛
یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند...