متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


yamahdy
ارسال پاسخ

موافقم

mmiillaadd
ارسال پاسخ

brahouei :
بادمجون علف {1}

بز بز قندي

brahouei
ارسال پاسخ

mmiillaadd :
بادمجون :زبون
عکس دو تا دختر گذاشتي الان ميان سايتو بخاطر تصاوير غير اخلاقي تو فيلتر ميکنن{58}

بادمجون علف

marya1370
ارسال پاسخ

mmiillaadd :
بادمجون :زبون
عکس دو تا دختر گذاشتي الان ميان سايتو بخاطر تصاوير غير اخلاقي تو فيلتر ميکنن{58}


mmiillaadd
ارسال پاسخ

brahouei :
وا

بادمجون
عکس دو تا دختر گذاشتي الان ميان سايتو بخاطر تصاوير غير اخلاقي تو فيلتر ميکنن

AaguumaaN
ارسال پاسخ

گذشت ...

غم دل با بگویم غار
آیا مرا هیچ امید رستگاری نیست؟
صدا نالنده پاسخ داد:

آری نیست

brahouei
ارسال پاسخ