متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


آنگاه که خداوند برای مرغ بال آفرید
مرغ پرسید؟پرواز کنم؟

فرشتگان گفتند:ن الاغ!!!!
این واس مزه مشروبه....

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


brahouei
ارسال پاسخ
mhr
ارسال پاسخ


مرســـــــــــــــــــــــــــــــــی