متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


من مادر شش فرزند هستم. در آخرین بارداری ام بعد از فهمیدن اینکه سه قلو دارم شگفت زده شدم! بعد از سه پسر، زندگی من با سه دخترزیبا برکت داده شد. اولین عکسم را دوسال و نیم پیش گرفتم و همان موقع بود که عاشق عکاسی شدم. سه قلو داشتن خیلی خاص است و من عاشق مادر بودن و عکاسی مستند در این زمینه ام. این عکس ها رو ببینید، شما هم دوست داشتید سه قلو داشته باشید؟

نظرتون درباره داشتن بچه سه قلو چیه؟ +تصاویر دیدنی

نظرتون درباره داشتن بچه سه قلو چیه؟ +تصاویر دیدنی

نظرتون درباره داشتن بچه سه قلو چیه؟ +تصاویر دیدنی

نظرتون درباره داشتن بچه سه قلو چیه؟ +تصاویر دیدنی

نظرتون درباره داشتن بچه سه قلو چیه؟ +تصاویر دیدنی

نظرتون درباره داشتن بچه سه قلو چیه؟ +تصاویر دیدنی

نظرتون درباره داشتن بچه سه قلو چیه؟ +تصاویر دیدنی

نظرتون درباره داشتن بچه سه قلو چیه؟ +تصاویر دیدنی

نظرتون درباره داشتن بچه سه قلو چیه؟ +تصاویر دیدنی

نظرتون درباره داشتن بچه سه قلو چیه؟ +تصاویر دیدنی

نظرتون درباره داشتن بچه سه قلو چیه؟ +تصاویر دیدنی

نظرتون درباره داشتن بچه سه قلو چیه؟ +تصاویر دیدنی

نظرتون درباره داشتن بچه سه قلو چیه؟ +تصاویر دیدنی

 

shabgarde.tanha

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !