متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


بنام خداوند بخشنده مهربان

سلام به همه دوستای گل هم خونه ای


خداوند منان را شاکرم که بر من منت نهاد تا بخشی از عمر خویش را در جمع با صفا و پر محبت شما دوستان گرامی

سپری کنم ، به یقین ادعا میکنم که در طول این مدت بهره فراوانی از آموزه های انسانی ،اخلاقی ،علمی 

دوستان پرتلاش و اندیشمند محترم نصیب اینجانب شد . ضمن قدردانی از الطاف شما دوستان  گرامی از خداوند

متعال نعمات بی کران را  برای شما عزیزان آرزومندم .   همگی شما را به خداوند بزرگ می سپارم .


اختــراع اینترنت بـــــزرگـــــتـــرین خیــــانت بــــه بشــــریـت بـــود...
خـــداحــافظـــــی بـــایــــد رو در رو بــــاشد!
گــاهــی اوقـــات اشـک هــا ، آدم هــا را بیـــدار میکــنند…
لعنــت بـــر خـداحــافـظــــی هـــای اینترنتیافسوسخسته ام از تظاهر به ایستادگی

از پنهان کردن زخم هایم
زور که نیست
دیگر نمیتوانم بی دلیل بخندم و
با لبخندی مسخره وانمود کنم 
همه چیز رو به راه است!

کاش وقتی آسمان بارانی است ، چشم را با اشک باران تر کنیم

کاش وقتی که تنها میشویم ، لحظه ای را یاد یکدیگر کنیم . . .

میان ماندن و نماندن
فاصله تنها یک حرف ساده بود
از قول من
به باران بی امان بگو :
دل اگر دل باشد ،
آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد

عکس های عاشقانه زیبا www.jazzaab.ir

این قصه هم رسیده به پایان خداحافظ
جان شما و خاطره هامان خداحافظ
من میروم بدون تو اما دعایم کن
در اولین تراوش باران خداحافظ

 

 

 

خداحافظ ای دنیــــــــای نیــــــــرنگ و نامردی

خداحافظ ای تنهـــــــایی و شبهـــــای سردی

 

خداحافظ ای دلهـــــــــــــایی یخ زده و سنگی

خداحافظ ای عاشقــــــــان کاغــــذهای رنگی

 

خداحافظ ای شبهـــــــای غــــم و اندوه و درد

خداحافظ ای یاران همــــــــــدم و مونس سرد

 

خداحافظ ای دلهــــــــــــای شکسته و خسته

خداحافظ ای عاشقـــــــــان به انتظار نشسته

 

خداحافظ ای کــــــــــــــوچه های تنگ و باریک

خداحافظ ای زمستــــــــــــانهای سرد و تاریک

 

 

 

خداحافظ ای دلهــــــــای از عاشقی شکسته

خداحافظ ای دوستـــــــان از پــــــــرواز خسته

 

خداحافظ ای تنــــــــــدیس های خیـــــــال من

خداحافظ ای سکـــــــــــوت های پشت سخن

 

خداحافظ ای خاکهای نــــــــــم خورده از اشک

خداحافظ ای چشمهـــای خشکیده چو مشک

 

خداحافظ ای خــــــــــــارهای روییده سر دیوار

خداحافظ ای خالهــــــــــــــای روی گونه ی یار

 

خداحافظ ای غـــــــــــریب پشت شهر سکوت

خداحافظ ای غــــــــــــــروبهای غمگین و کبود

 

خداحافظ ای عاشقهــــــــای که رفته اید از یاد

خداحافظ ای گیســـــــوان پریشان شده در باد

 

خداحافظ ای رابطه هـــــــــــای بی رنگ شده

خداحافظ ای مهربان هــــــــــای دل تنگ شده

 

خداحافظ ای سنـــــــــــــگ دلان بی احساس

خداحافظ ای دلهــــــــــــای عاشق و وسواس

 

خداحافظ ای قلبهــــــــــــــــــای درب و داغون

خداحافظ ای دلهـــــــــــای افسرده و پریشون

 

خداحافظ ای عاشقهـــــــــــای روانی و دیوانه

خداحافظ ای عشق بـــــازیهــــــــــای کودکانه

 

خداحافظ ای خاطـــــــــــــرات تلــــخ و شیرین

خداحافظ ای شب و روزهــــــــــــــای غمگین

 

خداحافظ ای درد شلاق هــــــــــــــای جدایی

خداحافظ ای روزهای غـــــــــــــــــم و تنهایی

 

خداحافظ ای کلامهــــــــــــــای قبل تولد مُرده 

خداحافظ ای دلهــــــــای خشک و ترک خورده

 

خداحافظ ای تهمتهـــــــــــــــــــای ناروا و پوچ

خداحافظ ای پرستـــــــــــوهای خسته از کوچ

 

خداحافظ ای نیلـــــــــــوفرهای عاشق مرداب

خداحافظ ای روشنــــــــــــــــایی ماه و مهتاب

 

خداحافظ ای دستهــــــــــــــای خسته و لرزان

خداحافظ ای دردهـــــــــای بــــــــــدون درمان

 

خداحافظ ای نوشته هــــــــای پـــــر از خاطره

خداحافظ ای لحظه هــــــــــای پــــــر از دلهره

 

 

میشه مثل یه قطره اشک بعضیا رو از چشمت بندازی

ولی هیچ وقت نمی تونی جلوی اشکی رو بگیری

که با خدا حافظی بعضی ها از چشمت جاری میشه


Good Bye! Scraps

 

 

 

دیگه نـــــــــدارم احســـــــاسی نسبت به کسی

حصــــــــــار کشیدم مثل پرنـــــــده های قفسی

 

دیگه نـــــــــــدارم من هیچ مخــــــــــاطب خاصی

مخـــــــــاطب من رفتـــــه با دیگــــــــری غواصی

 

نــــــــــــــــدارم ترس از شب و هجـــــوم تنهایی

نـــــــــــــدارم ارتباط با هـــــــــــوس باز هر جایی

 

دیگر بـــــــــر نمی خیــــــــــزد شعله از سینه ام

با همگـــــــــــان دوست است دل بـــــی کینه ام

 

دوستی کــــــــــردم با هر کسی نبـــــــود صادق

دروغ هــــــــــــای مکــــــــــرر گفت با دل عاشق

 

بــــــــــــاور می کـــــــــــرد دل دروغ های تکراری

گــــــــــوش می کـــــــرد بــــــــدون هیچ اصراری

 

عروسکی بـــــــــــود دلــــــــم در دست دوستان

استوار بـــــــــــــــود دلـــــــــم روی عهد و پیمان

 

من وفـــــــــــادار بـــــــــــودم به دوستای بی وفا

هــــــــــر روز بیشتر از دیـــــــــروز بــــــــودم تنها

 

چه ادمهـــــــــــایی خلق کرده ای خـــــــدا جونم

میان این همه سنگ بهتــــــره زنــــــــــده نمونم

 

چقـــــــدر ادم سنگی چقـــــــــدر دل شیشه ای

همه با اصـــــــــل ونصب اما نـــــــدارند ریشه ای

 

شیشه به غیــــــــر از سنگ نــــــــدارد خویشی

دست خــــود نیست اگر عقــــرب زنــــــد نیشی

 

چه عـــــروسکها ی خـــــدا نمره ات شده بیست

سنــــگ هستند و نیش می زنند علتش چیست

 

چه بازیگــــــــرانی هستند این مترسکهای دلقک

کی و بازی می دهند خــــــــود هستند عروسک

 

شاید بازی بـــــدهند اما خــــــــود بازی خورده اند

عقــــــده دارند چـــون بازی بــــــــرده را باخته اند

 

دستشون رو شـــــــده دیگـــــــر ندارند محرم راز

خـــــــریداری ندارند بهــــــر چه کس می کنند ناز

 

عشوه نیــــــــا بازی کــــردن بس است عروسک

ماسک را که بـــر داشتی دیدم تــــــو را مترسک

 

بس که تـــــــــــرسانــــدی همه را حالا تنها بمان

بـــــــرو با هر کس که خـــــواهی فقط اینجا نمان

 

انتقام از ما نگیر کسی دیگـــــر تــــــو را داد بازی

به چه قیمتی وجـــــدان خــــود را می کنی رازی

 

دیگر گـــــــول تــــــــو را نمی خورد ان کلاغ سیاه

کاسه کـــــوزه هاتـــــو جمع کن مترسک کوتاه بیا

 

خنجـــــــــری را که زدی از پشت بـــــــر ان رفیق

تــــــــــــو را دوست داشت اتشش زدی با حریق

 

متــــــرسک اونی که زدی اتش دل یه عاشق بود

فقط تــــــــو را خواست کی به فکر این دقایق بود

 

 

جملات تصویری غمگین(shabhayetanhayi.ir) (9)

 

 

واین هم غم انگیز ترین خداحافظی ( وداع زرافه با صاحب بیمارش در باغ وحش )

article 2585783 1C74A9A000000578 755 634x480 بوسه خداحافظی زرافه با صاحب در حال مرگش/عکس

خداحافظ خونه ی دوم من....

دلم برای همتون تنگ میشه آجی ها مهربونم و داداش های خوبم

 

یکم زمان میخوام دوباره رو به راه بشم .... برمیگردم

خداحافظبای بای

{H}

 

{A3}

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


صبا
ارسال پاسخ

فکر کنم شما دو سه باری خداحافظی کردی...بهرحال امیدوارم مشکلتون حل بشه.
هرجا هستید موفق باشید.

shima99
ارسال پاسخ

موفق باشی دوست عزیزم خدا حافظی رو همیشه شروع اتفاقات تازه بدون دریچه ای به دنیای جدید و تازه
با ارزوی موفقیت های روز افزون

mona_rt
ارسال پاسخ
vahidkohnavard
ارسال پاسخ

داداش فقط با خودت حال میکنم کاش بودی باهم 2 کلمه حرف میزدیم اینجا کسی آدمو تحویل نمیگیره باید از خودشون باشی

Sogaand
ارسال پاسخ

هرجا هستید موفق باشید داداشی

زود برگردید

FeReShTeh
ارسال پاسخ

موفق باشی داداش زود برگرد


Mohi18
ارسال پاسخ

موفق باشید

vahidkohnavard
ارسال پاسخ

نمیدونم شاید حق با تو بود داداش اینجا کسی آدمو تحویل نمیگیره اسمش هم خونه هست ولی اهالیش مثل یه هم خونه ای نیستن

afsoon63
ارسال پاسخ

امیدوارم موفق باشید و به زودی برگردین.

sharloot
ارسال پاسخ
aram74
ارسال پاسخ

شما هم میخوای بری؟
به سلامت.
هر جا هستید شاد باشید

aram74
ارسال پاسخ

شما هم میخوای بری؟
به سلامت.
هر جا هستید شاد باشید

mfkhoshbakht
ارسال پاسخ

دایی کجا پس؟
؟؟؟
؟
؟
هر جا هستی بهترین جا باشه برات
فدات

_SahaR_
ارسال پاسخ

زودی برگرد
الان داری برمیگردی
الان برگشتی


هرجاهستی موفق باشی دوست عزیز
منتظر برگشتتیم

راميـن
ارسال پاسخ

موفق باشي

و

زود برگردي

vahidkohnavard
ارسال پاسخ

چه بد دوست هم نامی ممنون بابت همه راهنماییات که کردی شما منو با این سایت آشنا کردی

راه و روش رو بهم نشون دادی ولی غم انگیز هم رفتنت هم بلاگت

امیدوارم زودتر برگردی

R00ya
ارسال پاسخ

حیــفـــــــــ

تازهـ داشتـ ـَم بایهـ سریــ دوستـانـ آشنـا میـ شـد ـَم !

.
.
انشالله درپنـاهـ حـق باشـید و بهـ زودیــ بـرگـردیـن

Nazanin_Ali
ارسال پاسخ

برو به سلامت دوستم

منتظرت هستم

زود بیا

موفق باشی

خدا پشت و پناهتون
shabgardetanha
ارسال پاسخ

shahryar_2012 :
دوست عزیز خیلی ناراحت شدم ، انتظار نداشتم با این عجله خداحافظی کنید ، ولی با این حال براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم ، و بدونید دوستانتون رو خوشحال میکنید که هر چه زودتر دوباره به جمعمون برگردید ... در پناه حق باشید ...

{67}

ممنون داداشی ایام به کامت باشه

shabgardetanha
ارسال پاسخ

Nazanin_Ali :
اولِ صبحی حالمو گرفتی

بای

بخدا قصدم این نبود نازنین جان اصلاً دوست نداشتم کسی و ناراحت کنم

ولی گفتم همینجوری برم بی ادبی هست

به این خاطر خداحافظی کردم

shahryar_2012
ارسال پاسخ

دوست عزیز خیلی ناراحت شدم ، انتظار نداشتم با این عجله خداحافظی کنید ، ولی با این حال براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم ، و بدونید دوستانتون رو خوشحال میکنید که هر چه زودتر دوباره به جمعمون برگردید ... در پناه حق باشید ...


Nazanin_Ali
ارسال پاسخ

اولِ صبحی حالمو گرفتی

بای

Nazanin_Ali
ارسال پاسخ

منو نگا دلت میاد بری ؟
mahtab11835
ارسال پاسخ

امیدوارم که هر چه زودتر برگردی دوست عزیز

marya1370
ارسال پاسخ

montazeretim duste aziz, bedroOod

Nazanin_Ali
ارسال پاسخ

اصلا هم بلاگتو نخوندم

Nazanin_Ali
ارسال پاسخ

وحید جان ؟؟؟ کجا ؟؟؟

بس کن دیگه

حقی نداری بری

جدی دارم میگم

maryam1352
ارسال پاسخ

دلمون برات تنگ میشه امیدوارم هرچه زودتر برگردی

موفق باشی

AZAD
ارسال پاسخ

متاسفم.
امیدوارم غیبتت طولانی نشه

(:
ارسال پاسخ

ایشالله هرجا هستین خوش و سلامت باشین و به زودی به جمع دوستان برگردین