متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


dada1animal
dada1animal
۱۴۰۰/۰۶/۱۶بي حوصلگي اگر آدم بود قطعاً من بودم..!

دادا غیرت.......................

seldaaa
seldaaa
۱۴۰۰/۰۶/۱۵


seldaaa
seldaaa
۱۴۰۰/۰۶/۰۴

الهی غم هاتون فدای شادی هاتون شه

آمین

خزان
خزان
۱۴۰۰/۰۵/۱۵

معلوم نیس کجا دارید آتیش می سوزونید

seldaaa
seldaaa
۱۴۰۰/۰۵/۰۴


dada1animal
dada1animal
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

سالار نیستیا عشقی دلتنگتم نفس

mona11
mona11
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

از عابر بانک موجودی حساب گرفتم
نوشته ۲۳ ریال
بعد می‌پرسه درخواست دیگری دارید !
گفتم :
آره قربونت فقط قسم بخور بین خودمون بمونه

خزان
خزان
۱۴۰۰/۰۴/۱۶


خزان
خزان
۱۴۰۰/۰۳/۱۶


rayan_send
rayan_send
۱۴۰۰/۰۳/۱۲

حقیقت این است

فرودگاهها
بوسه هاے بیشترے از
سالن هاے عروسے به خود دیده اند!
و
دیوار بیمارستانها
بیشتر از عبادتگاه ها دعا شنیده اند!

هميشه اینگونه ایم!!!

همه چیز را موکول میکنیم
به زمانی که
چیزی در حال از دست رفتن است!!