متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


بلاگهایی با 30 نظر به بالا با صلاحدید مدیریت یک روز تا دو روز سنجاق میشه صفحه اول بلاگها

 

که البته زمان سنجاق شدن بلاگ بستگی به فعالیت نظرها داره

 

(تشویقی برای دوستان فعال در قسمت بلاگها،،موفق باشید)

نظرات دیوار ها


siamak
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
:|


ملے جوלּ
ارسال پاسخ

siamak :
{بازو}


siamak
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
یاخجی:(

آفران..

siamak
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
رو که نیست ماشالله


ملے جوלּ
ارسال پاسخ

siamak :
باشه.بهشون میگم نیشت نزنن..دیگه تکرار نشه ها {نگاه1}

یاخجی

ملے جوלּ
ارسال پاسخ

siamak :
شکایتم کنی متخصص میفهمه که کار خودته..مشکلی نیس..طلا که پاکه چه منتش به خاکه..الکی مثلا من طلا هستم..{1}

رو که نیست ماشالله

siamak
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
پس به بچه هات بسپار منم نیش نزنن حالا که زبونتو میفهمن

باشه.بهشون میگم نیشت نزنن..دیگه تکرار نشه ها

ملے جوלּ
ارسال پاسخ

siamak :
من خودم پرورش دهنده مار هستم..منو نیش نمیزنن زبونشون رو میفهمم {هه}

پس به بچه هات بسپار منم نیش نزنن حالا که زبونتو میفهمن

siamak
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
اوووووووووووووهه مطمنم جعل کردی ازت شکایت میکنم به خاطر جعل دست خط من

شکایتم کنی متخصص میفهمه که کار خودته..مشکلی نیس..طلا که پاکه چه منتش به خاکه..الکی مثلا من طلا هستم..

siamak
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
نوچ نمیخوام مار ترسناکه به جای من تورو بزنه

من خودم پرورش دهنده مار هستم..منو نیش نمیزنن زبونشون رو میفهمم

ملے جوלּ
ارسال پاسخ

siamak :
شمارتو با دست خط خودت تو دادگاه ارائه میکنم بعد بگو شما {12}

اوووووووووووووهه مطمنم جعل کردی ازت شکایت میکنم به خاطر جعل دست خط من

ملے جوלּ
ارسال پاسخ

siamak :
هویجوری الکی ..باحاله..تو قبول کن..ایشالا عروسیت {1}

نوچ نمیخوام مار ترسناکه به جای من تورو بزنه

siamak
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
من اصلا تورو نمیشناسم ببخشید شما؟{هه}

شمارتو با دست خط خودت تو دادگاه ارائه میکنم بعد بگو شما

siamak
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
اینهمه جا مار چرا زبونمو بزنه حالا؟:|

هویجوری الکی ..باحاله..تو قبول کن..ایشالا عروسیت

siamak
ارسال پاسخ

:

خوبه ها..
فعالیتتو بیشتر کن تا یه شارژ هزار ریالی هم بهت انتقال بدم برای جایزت

ملے جوלּ
ارسال پاسخ

siamak :
آغا مزاحمم شده ایشون {he3}

من اصلا تورو نمیشناسم ببخشید شما؟

ملے جوלּ
ارسال پاسخ

siamak :
ذلیل شده چیش سفید گیس بریده :| :-L
زبونتو مار بزنه {s12}

اینهمه جا مار چرا زبونمو بزنه حالا؟

ملے جوלּ
ارسال پاسخ

peyman0082 :
این دختره ملینا با سیامک:-w
بعد بلاگ بیاید دفتر کارتون دارم{h8}
زیاد باهم حرف میزنید حراست متوجه شدهb-)

من هیچ کار بدی نکردم

siamak
ارسال پاسخ

peyman0082 :
این دختره ملینا با سیامک:-w
بعد بلاگ بیاید دفتر کارتون دارم{h8}
زیاد باهم حرف میزنید حراست متوجه شدهb-)

آغا مزاحمم شده ایشون

siamak
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
آلله آلله چرا تعصب زده شدی یهو

من از همه شما فارسها بدم میاد=))

ذلیل شده چیش سفید گیس بریده
زبونتو مار بزنه

peyman0082
ارسال پاسخ

این دختره ملینا با سیامک
بعد بلاگ بیاید دفتر کارتون دارم
زیاد باهم حرف میزنید حراست متوجه شده

ملے جوלּ
ارسال پاسخ

siamak :
اینا گیر اضافس با نوشابه {1}
من ترکی بلد نیستم..:(
کاش بلد بودم
همه اقوام ایرانی رو دوست دارم..و خاک پاشونم..از همینجا پشت دست و کف پای هر ایرانی با هر نژاد و تیره ایی که هستن و هر زبانی و عرق ملی دارن رو میبوسم..

.........................................:-* :-* :-* :-* ...................:-* ....................:-* :-* :-* :-*
.......................................:-* .................:-* .................:-* ..................:-* ...............:-*
.......................................:-* .................:-* .................:-* .......................................:-*
.......................................:-* .................:-* .................:-* .......................................:-*
.......................................:-* .................:-* .................:-* .......................................:-*
...................................... :-*. :-*... :-*. :-* .................:-* ..................:-* :-* :-* :-*
.......................................:-* .................:-* .................:-* ................:-*
.......................................:-* .................:-* .................:-* ................:-*
.......................................:-* .................:-* .................:-* ................:-*
.......................................:-* .................:-* .................:-* ................:-* ...............:-*
.......................................:-* .................:-* .................:-* .................:-* :-* :-* :-*

آلله آلله چرا تعصب زده شدی یهو

من از همه شما فارسها بدم میاد

siamak
ارسال پاسخ

برم لالا که وقت استراحته

siamak
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
خب پس همون خوش قیافه

اصلا من فارسیم ضعیفه تو چرااینقد ایراد میگیری به من

خودت ترکی حرف بزن با من تا دهنتو س کنم:d

اینا گیر اضافس با نوشابه
من ترکی بلد نیستم..
کاش بلد بودم
همه اقوام ایرانی رو دوست دارم..و خاک پاشونم..از همینجا پشت دست و کف پای هر ایرانی با هر نژاد و تیره ایی که هستن و هر زبانی و عرق ملی دارن رو میبوسم..

......................................... ................... ....................
....................................... ................. ................. .................. ...............
....................................... ................. ................. .......................................
....................................... ................. ................. .......................................
....................................... ................. ................. .......................................
...................................... . ... . ................. ..................
....................................... ................. ................. ................
....................................... ................. ................. ................
....................................... ................. ................. ................
....................................... ................. ................. ................ ...............
....................................... ................. ................. .................

ملے جوלּ
ارسال پاسخ

siamak :
خشکل فرق میکنه با قیافه داشته باشه..باید بگی خوش قیافه
خشکل باشه که دیگه هیچی..در امان نمیمونه از هر طرف (p5)

خب پس همون خوش قیافه

اصلا من فارسیم ضعیفه تو چرااینقد ایراد میگیری به من

خودت ترکی حرف بزن با من تا دهنتو س کنم

siamak
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
باشه برو تو موفق میشی

من بخودم ایمان دارم.پیداش میکنم بالاخره.
معلوم نیس الان کجاس و چکارمیکنه..
هعععععععی روزگار لعنتی