متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


چیه چیزی شده؟چراساکتی؟


دوست داری بنزین بزنی باکارت کی؟


شنیدم بنزین شده 1500 تومان به تازگی


بنزینهاتو تقسیم میکنی بایکی


شنیدم روکارت بنزینت حساسی


روش داری عقاید خاص،وسواسی


اونقده بنزینت کمه که اگه منو


کنار خیابون چهارلیتری بدست دیدی نشناس
ی

.

.

.

.

.

.

 

شعر از سیامکsiamak2fm

 

 

l

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


siamak
ارسال پاسخ

pariiSsa :
نخسته دلاور
{A13}

قربانU

pariiSsa
ارسال پاسخ

نخسته دلاور

kharmagas
ارسال پاسخ

siamak :
قربوووونت مگس جون.ما چاکریم
{trolzaye}

ما بیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر


asaaal
ارسال پاسخ

siamak :
من برم لالا..خیلی خستمه..امشب میام میترکونیم..البته اگه بودن بچه ها..{r1}
امشو شوشه{47}
{بای}

تنبل خان
هميشه خستس
دوستان شب خوش بگذره بهتون

جاي منم خالي كنيدا!!!siamak
ارسال پاسخ

asaaal :
:دست دست

من برم لالا..خیلی خستمه..امشب میام میترکونیم..البته اگه بودن بچه ها..
امشو شوشه

siamak
ارسال پاسخ

asaaal :
تنهايي {37}
من چي {بغض}

ته دیگه با شما و دوستان بزرگوار..

asaaal
ارسال پاسخ

siamak :
کی گفته من نمیرقصم..
من نخورده مستم..چی میگی تو{1}
اولین کسی که قرتوکمرش فراوونه خوده خودمم.
میگی نه..نیگاه کن
{trol32}


asaaal
ارسال پاسخ

siamak :
نه باو چه نارحتی..
بیا بزن{h4}
ماچاکریم

تنهايي
من چي

siamak
ارسال پاسخ

asaaal :
فكر كردي
مي بينيم كي مي ياد وسط
سيا بايد برقصه از چند تا زنش نترسه !!!!
{raghs} {raghs} {raghs}

کی گفته من نمیرقصم..
من نخورده مستم..چی میگی تو
اولین کسی که قرتوکمرش فراوونه خوده خودمم.
میگی نه..نیگاه کن

siamak
ارسال پاسخ

amir_sakett :
خدایا خوبه که دلم جا نداره و گرنه میموندم که اینو کجای دلم بذارم اخه

خیلی قشنگ بودنش حالا قابل هضمه ولی احساسی و رمانتیکی بودنش کجا بود نمیدونم والا!!!!!!!!!


siamak
ارسال پاسخ

asaaal :
مدير ناراحت شد {bybomb}
خوب از خودت مايه بزار

نه باو چه نارحتی..
بیا بزن
ماچاکریم

asaaal
ارسال پاسخ

siamak :
همه چی با همه..
البته هرجور راحتی..
چون آبشنگولی رو بزنی دیگه هیچی دست خودت نیست میای وسط..{6}

فكر كردي
مي بينيم كي مي ياد وسط
سيا بايد برقصه از چند تا زنش نترسه !!!!

siamak
ارسال پاسخ

kharmagas :
:-)) خیلی قشنگ و احساسی بود :-))

قربوووونت مگس جون.ما چاکریم

siamak
ارسال پاسخ

amir_sakett :
یا شیخنااااااااا

مرا زین جوابم دادندی بسی مسرور نمودندی و دیوانه

و سر به بیابان فریاد زنان و جامه دران دویدندی

شیخناااا انا بفدائک


مارا مفیوض نمودی ای برادر

amir_sakett
ارسال پاسخ

kharmagas :
:-)) خیلی قشنگ و احساسی بود :-))

خدایا خوبه که دلم جا نداره و گرنه میموندم که اینو کجای دلم بذارم اخه

خیلی قشنگ بودنش حالا قابل هضمه ولی احساسی و رمانتیکی بودنش کجا بود نمیدونم والا!!!!!!!!!

asaaal
ارسال پاسخ

siamak :
با من بودی{جیغ}
{f3}
{f5}

مدير ناراحت شد
خوب از خودت مايه بزار

siamak
ارسال پاسخ

asaaal :
شام و آبشنگوليشو هستم {trol30}

همه چی با همه..
البته هرجور راحتی..
چون آبشنگولی رو بزنی دیگه هیچی دست خودت نیست میای وسط..

kharmagas
ارسال پاسخ

خیلی قشنگ و احساسی بود

amir_sakett
ارسال پاسخ

siamak :
#-o آآآآآآآآه
مرا پس ازین نظر کردن از شما نخواهند کسی نکوهش نکنندی{12}

یا شیخنااااااااا

مرا زین جوابم دادندی بسی مسرور نمودندی و دیوانه

و سر به بیابان فریاد زنان و جامه دران دویدندی

شیخناااا انا بفدائک

siamak
ارسال پاسخ

asaaal :
{khak}

با من بودی


asaaal
ارسال پاسخ

siamak :
امشب برنامه صرف شام..+آبشنگولی و دور همی با خانمهای محترم..البته فقط در حد یکی دوتا قر اونم از طرف خانمای هنر مند
{raghss}
امیرم اورگره{1}

شام و آبشنگوليشو هستم

siamak
ارسال پاسخ

asaaal :
شعر كه از آدم در نمي ياد =))

بابا از مخم منتقل شده به انگشتام به رشته تحریر دراوردم..
ای بابا

asaaal
ارسال پاسخ

siamak :
امشب برنامه صرف شام..+آبشنگولی و دور همی با خانمهای محترم..البته فقط در حد یکی دوتا قر اونم از طرف خانمای هنر مند
{raghss}
امیرم اورگره{1}


siamak
ارسال پاسخ

amir_sakett :
استاد اساتید عالم

قبله شعر کائنات و خلقت

نمیتونم

دست خودم نیس

الانم دارم با بینی ام تایپ میکنم

دیگه انگشتی واسم نموند

و مرا زین کار ملامتی نی

آآآآآآآآه
مرا پس ازین نظر کردن از شما نخواهند کسی نکوهش نکنندی

siamak
ارسال پاسخ

asaaal :
امشب برنامه چيه؟؟؟؟؟ {R1}

امشب برنامه صرف شام..+آبشنگولی و دور همی با خانمهای محترم..البته فقط در حد یکی دوتا قر اونم از طرف خانمای هنر مند

امیرم اورگره

asaaal
ارسال پاسخ

siamak :
شعر ازم در اومده.ذوق نکنم؟
ایییییییییییییییییییییییییییییییییییغغغغغغغغغغ{1}

شعر كه از آدم در نمي ياد

amir_sakett
ارسال پاسخ

siamak :
مواظب باش امیر جون..انگشتتو لازم داریم واسه برنامه امشب و نوازندگی خوبت..{12}
{makhsos-pedi1}

استاد اساتید عالم

قبله شعر کائنات و خلقت

نمیتونم

دست خودم نیس

الانم دارم با بینی ام تایپ میکنم

دیگه انگشتی واسم نموند

و مرا زین کار ملامتی نی

asaaal
ارسال پاسخ

siamak :
مواظب باش امیر جون..انگشتتو لازم داریم واسه برنامه امشب و نوازندگی خوبت..{12}
{makhsos-pedi1}

امشب برنامه چيه؟؟؟؟؟

siamak
ارسال پاسخ

asaaal :
=))


siamak
ارسال پاسخ

asaaal :
چه ذوقي ام مي كنه {m7}

شعر ازم در اومده.ذوق نکنم؟
ایییییییییییییییییییییییییییییییییییغغغغغغغغغغ

siamak
ارسال پاسخ

amir_sakett :
سعدیا بخواب

حافظا عمیق تر بخواب

شهریارا آسوده بخواب

خیامی تو که مستی پس بخواب

که

سیامک بیدار است و شاعر

به به

از فرط عمق مطلب سیامک و هنرنماییش چندتا انگشتمو یهویی خوردم

بازم به به

مواظب باش امیر جون..انگشتتو لازم داریم واسه برنامه امشب و نوازندگی خوبت..

asaaal
ارسال پاسخ

amir_sakett :
سعدیا بخواب

حافظا عمیق تر بخواب

شهریارا آسوده بخواب

خیامی تو که مستی پس بخواب

که

سیامک بیدار است و شاعر

به به

از فرط عمق مطلب سیامک و هنرنماییش چندتا انگشتمو یهویی خوردم

بازم به به


siamak
ارسال پاسخ

Golshan :
{1}


asaaal
ارسال پاسخ

siamak :
{tabl}
{trolpa1}

چه ذوقي ام مي كنه

siamak
ارسال پاسخ

asaaal :
سيا جان !!!!
افتضاحه شعرت :دعوا
ديگه شعر نگو عزيزم {13}

خوبه که..
دادم حیدر مریم زاده برام تنظیم کرده اتفاقا

amir_sakett
ارسال پاسخ

سعدیا بخواب

حافظا عمیق تر بخواب

شهریارا آسوده بخواب

خیامی تو که مستی پس بخواب

که

سیامک بیدار است و شاعر

به به

از فرط عمق مطلب سیامک و هنرنماییش چندتا انگشتمو یهویی خوردم

بازم به به