متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


سلام هایی که بوی خداحافظی میدهند …
بودن هایی که هیچکدام خوشحال کننده نیستند …
و رفتن هایی که امید بازگشتی به آنها نداری …
همه اینها را که جمع میکنی به یک کلمه میرسی :
تنهایی !
.

نظرات دیوار ها


kavehahmadi
ارسال پاسخ

تنهایی

لطف کردی سیا

لایک

Ayeh
ارسال پاسخ
ツعَلـےツ
ارسال پاسخ
saghar9017
ارسال پاسخ

مشكے بـہ تـטּ كنید

عزا گرفتـہ ام ..

براے مرگ یكـ احسآس

احسآسے بـہ بزرگے یكـ غرور لـہ شده

بـہ زیر خیانت هاے یكـ عشق دروغیـטּ

اینجا ..

در خلوتگاه ایـטּ عشق

صداے شیونهاے دردناكم

صداے نفریـטּ هاے ایـטּ دل شكستـہ ام

روزے بـہ گوشت خواهد رسید ..

ایـטּ صدا را ..

دست سرسخت سرنوشـت بـہ گوشت مے رساند

براے زجرهاے ایـטּ قلب سوختـہ ام

براے هر نفس كـہ با مرگ كشیدم ..

براے تكـ تكـ ثانیـہ هاے تنهایے ام

و براے غرور شكستـہ ام ..

دیدار بہ قیامت عزیز لعنتے....

mona_rt
ارسال پاسخ

؟؟؟؟!

saman11
ارسال پاسخ

منظور؟

reyhaneh
ارسال پاسخ

دقیقا همینطور هست

متاسفانه

sama_6399
ارسال پاسخ