متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Tom Cat
ارسال پاسخ

ببخشید سیا جون که الان بلاگ قشنگتو دیدم
شرمنده
بهرحال ممنون

amir_sakett
ارسال پاسخ

اخی
سوووختم
خیلی سوختم به حالشون
ایشالا یکی پیدا بشه و نذرشون ادا بشه

rayan_send
ارسال پاسخ

بنده خدا ، خداوند هم تو کار اینا مونده اگر بفرسته دوباره کلاس میزارن .....بازم از دست میرن

سیا ....

↩ᄊªフ¡Ð☯
ارسال پاسخ
siamak
ارسال پاسخ

من دیگه رفتم بکپم..
نایتتون گود

siamak
ارسال پاسخ

zeynab100 :
نُماخام مُو دیر رِِِسیدُم اینجِِه چه خبر بوووووده

نوموخوامو موخوامو اینا دیگه تموم شد رفت پی کارش..
از غروب افتو تا حالو داشتی نماز و رازو نیاز میکردی با خدای خویش.
یه کم استراحت میدادی به کمرت..
حالا هم دیر نشده..
اسم تو هم میزارم تو لیست دخترای کشته مردم..خخخخخخخخخخ
)

FeReShTeh
ارسال پاسخ

siamak :
{8}
{1}
{6}
{23}


zeynab100
ارسال پاسخ

نُماخام مُو دیر رِِِسیدُم اینجِِه چه خبر بوووووده

siamak
ارسال پاسخ

maryamgollii :
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶_¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶__¶__¶
__¶_¶__¶______¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶______¶_¶_¶
¶_¶_¶_¶______¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶___O_¶¶¶¶¶__O__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
____¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
____¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
___________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶
____________¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶
_____________¶¶¶_______________________¶
_______________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶
________________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶
___________________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶

پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ
███████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░▒▒░░░░░░░▓█████
██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░▒▒▒░░░░░░░░▓████
█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░▓███
████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░███
███████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░███
██████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▓████░░░░░▒▓░░░░░░░░░███
█████▓▒▓▓▓▓▓▒░▒█████▓░░░░▓██▓░░░░░░░▒███
████▓▒▓▒▒▒░░▒███████░░░░▒████░░░░░░░░███
███▓▒▒▒░░▒▓████████▒░░░░▓████▒░░░░░░▒███
██▓▒▒░░▒██████████▓░░░░░▓█████░░░░░░░███
██▓▒░░███████████▓░░░░░░▒█████▓░░░░░░███
██▓▒░▒██████████▓▒▒▒░░░░░██████▒░░░░░▓██
██▓▒░░▒███████▓▒▒▒▒▒░░░░░▓██████▓░░░░▒██
███▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░███████▓░░░▓██
███▓░░░░░▒▒▒▓▓▒▒▒▒░░░░░░░░░██████▓░░░███
████▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▓██▒░░░░░░░▓███▓░░░░███
██████████▓▓▓▓▒▒█████▓░░░░░░░░░░░░░░████
█████████▓▓▓▓▒▒░▓█▓▓██░░░░░░░░░░░░░█████
███████▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░██████
██████▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓████████
██████▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▓██████████
██████▓▓▓▓▒▒██████▒░░░░░░░░░▓███████████
██████▓▓▓▒▒█████████▒░░░░░░▓████████████
██████▓▓▒▒███████████░░░░░▒█████████████
██████▓▓░████████████░░░░▒██████████████
██████▓░░████████████░░░░███████████████
██████▓░▓███████████▒░░░████████████████
██████▓░███████████▓░░░█████████████████
██████▓░███████████░░░██████████████████
██████▓▒██████████░░░███████████████████
██████▒▒█████████▒░▓████████████████████
██████░▒████████▓░██████████████████████
██████░▓████████░███████████████████████
██████░████████░▒███████████████████████
█████▓░███████▒░████████████████████████
█████▒░███████░▓████████████████████████
█████░▒██████░░█████████████████████████
█████░▒█████▓░██████████████████████████
█████░▓█████░▒██████████████████████████
█████░▓████▒░███████████████████████████
█████░▓███▓░▓███████████████████████████
██████░▓▓▒░▓████████████████████████████
███████▒░▒██████████████████████████████
████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████

siamak
ارسال پاسخ

sharareh72 :
boro bekhab shogholi nakon zeshte

چغلی چیه بابا..
اینا حرف دلی این عاشق بیچارس..
منو باور کن..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
)

siamak
ارسال پاسخ

Fereshteh :
{61}

maryamgollii
ارسال پاسخ

___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶_¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶__¶__¶
__¶_¶__¶______¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶______¶_¶_¶
¶_¶_¶_¶______¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶___O_¶¶¶¶¶__O__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
____¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
____¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
___________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶
____________¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶
_____________¶¶¶_______________________¶
_______________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶
________________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶
___________________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶

sharareh72
ارسال پاسخ

siamak :
سلام عجقم..نمیدونم چندمین عجقم هستی..دیگه شرمنده..
خخخخخخخخخ
جای تو تو این عکس خالیه نفسم..
البته تو که دیگه جات تو قلبمه خیالم راحته
{56}

boro bekhab shogholi nakon zeshte

FeReShTeh
ارسال پاسخ

siamak :
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
{1} {1} {1} {1} {1} {1} {1} {1} {1}


siamak
ارسال پاسخ

_SahaR_ :
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶_¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶__¶__¶
__¶_¶__¶______¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶______¶_¶_¶
¶_¶_¶_¶______¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶___O_¶¶¶¶¶__O__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
____¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
____¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
___________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶
____________¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶
_____________¶¶¶_______________________¶
_______________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶
________________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶
___________________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶

ماری سحره یا سحر ماریه..

siamak
ارسال پاسخ

marya1370 :
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶_¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶__¶__¶
__¶_¶__¶______¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶______¶_¶_¶
¶_¶_¶_¶______¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶___O_¶¶¶¶¶__O__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
____¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
____¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
___________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶
____________¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶
_____________¶¶¶_______________________¶
_______________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶
________________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶
___________________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶

ماری سحره یا سحر ماریه..

siamak
ارسال پاسخ

sharareh72 :
salam siamak joooon che kardan koshte mordehat
:d

سلام عجقم..نمیدونم چندمین عجقم هستی..دیگه شرمنده..
خخخخخخخخخ
جای تو تو این عکس خالیه نفسم..
البته تو که دیگه جات تو قلبمه خیالم راحته

_SahaR_
ارسال پاسخ

___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶_¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶__¶__¶
__¶_¶__¶______¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶______¶_¶_¶
¶_¶_¶_¶______¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶___O_¶¶¶¶¶__O__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
____¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
____¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
___________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶
____________¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶
_____________¶¶¶_______________________¶
_______________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶
________________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶
___________________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶

siamak
ارسال پاسخ

بچه ها خوش گذشت..مرسی که بودین..از همتون مرسی کم الله
شب خوبی داشته باشین..
فدای شما
"CIA"

marya1370
ارسال پاسخ

___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶_¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶__¶__¶
__¶_¶__¶______¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶______¶_¶_¶
¶_¶_¶_¶______¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶___O_¶¶¶¶¶__O__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
____¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
____¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
___________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶
____________¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶
_____________¶¶¶_______________________¶
_______________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶
________________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶
___________________¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶

sharareh72
ارسال پاسخ

salam siamak joooon che kardan koshte mordehat

siamak
ارسال پاسخ

Nazanin_Ali :
سیا اصلا کم نمیاری

خوشم میاد ;)

خوشم میاد ز خوش آمدنت..
هزار جان گرامی فدای هر قدمت..

siamak
ارسال پاسخ

Masoud0 :
چطوری بچه قشنگ شیراز ؟؟؟؟باز تو عکسای شخصی خواستگاراتو عمومی کردی؟؟؟خوبیت نداره عمومی کردن

سامولیک کاکو
عب نداره..اینا دیگه اسمشون تو شناسناممه..اختیارشون دستمه..
حلالن بهم
░░░░░█████████████████████░░░░░
░░░░████████████████████████░░░
░░░██████████████████████████░░
░░█████████████████████████████
░░███████████▀░░░░░░░░░████████
░░███████████░░░░░░░░░░░░░░░███
░████████████░░░░░░░░░░░░░░░░██
░█░░███████░░░░░░░░░░░▄▄░░░░░██
█░░░░█████░░░░░░▄███████░░██░░█
█░░█░░░███░░░░░██▀▀░░░░░░░░██░█
█░░░█░░░░░░░░░░░░▄██▄░░░░░░░███
█░░▄█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▀▀█▄░██
█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░██░
░███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░█░░
░░█░█░░░░░░░█░░░░░██▀▄░▄██░░░█░
░░█░█░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░█░
░░░██░░░░░░█░░░░▄▄▄▄▄▄░░░░░░█░░
░░░██░░░░░░░█░░█▄▄▄▄░▀▀██░░█░░░
░░░██░░░░░░░█░░▀████████░░█░░░░
░░█░░█░░░░░░░█░░▀▄▄▄▄██░░█░░░░░
░░█░░░█░░░░░░░█░░░░░░░░░█░░░░░░
░█░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░
░░░░░░░░█░░░░░░█░░░░░░░░█░░░░░░

Nazanin_Ali
ارسال پاسخ

siamak :
چشمک نزن به مرد نامحرم عزیزم..زشته..
بزار چندروز دیگه که رفتیم محضر اونوقت..
من دلم یه جوری میشه بهم چشمک میزنی..
ببین قلبم داره میاد تو دهنم..
مگه نمیدونی من خیلی بی جنبم..
خخخخخخخخخخخخ
{1} {1} {1}

سیا اصلا کم نمیاری

خوشم میاد

siamak
ارسال پاسخ

_SahaR_ :
سیا این منم یا ماری؟{12}

این تویی
اینم قلب منه که واس توئه
—–-—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
—–-▒███████████▒
—▒████▒▒▒▒▒▒▒███▒
-▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒……………….▒▒▒▒▒▒
-▒███▒▒▒▒▒███▒▒▒███▒…………..▒██████▒
-▒███▒▒▒▒██████▒▒███▒……….▒██▒▒▒▒██▒
—▒███▒▒▒███████▒▒██▒…….▒███▒▒█▒▒██▒
—–▒███▒▒████████▒██▒…▒███▒▒███▒▒██▒
——–▒██▒▒██████████▒▒███▒▒████▒▒██▒
———▒██▒▒██████████████▒████▒▒██▒
———-▒██▒▒█████████████████▒▒██▒
————▒██▒▒██████████████▒▒██▒
————–▒██▒▒████████████▒▒██▒
—————-▒██▒▒██████████▒▒██▒
—————–▒██▒▒████████▒▒██▒
——————-▒██▒▒██████▒▒██▒
———————▒██▒▒████▒▒██▒
———————-▒██▒▒███▒▒█▒
————————▒██▒▒█▒▒█▒
————————-▒██▒▒▒█▒
—————————▒██▒█▒
—————————♥♥♥♥♥♥
—————————-♥♥♥♥♥
——————————♥♥♥
—————————-—♥♥

Masoud0
ارسال پاسخ

چطوری بچه قشنگ شیراز ؟؟؟؟باز تو عکسای شخصی خواستگاراتو عمومی کردی؟؟؟خوبیت نداره عمومی کردن

siamak
ارسال پاسخ

marya1370 :
سیا این منم یا سحر؟ {12}

این تویی
اینم قلب منه که واس توئه
—–-—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
—–-▒███████████▒
—▒████▒▒▒▒▒▒▒███▒
-▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒……………….▒▒▒▒▒▒
-▒███▒▒▒▒▒███▒▒▒███▒…………..▒██████▒
-▒███▒▒▒▒██████▒▒███▒……….▒██▒▒▒▒██▒
—▒███▒▒▒███████▒▒██▒…….▒███▒▒█▒▒██▒
—–▒███▒▒████████▒██▒…▒███▒▒███▒▒██▒
——–▒██▒▒██████████▒▒███▒▒████▒▒██▒
———▒██▒▒██████████████▒████▒▒██▒
———-▒██▒▒█████████████████▒▒██▒
————▒██▒▒██████████████▒▒██▒
————–▒██▒▒████████████▒▒██▒
—————-▒██▒▒██████████▒▒██▒
—————–▒██▒▒████████▒▒██▒
——————-▒██▒▒██████▒▒██▒
———————▒██▒▒████▒▒██▒
———————-▒██▒▒███▒▒█▒
————————▒██▒▒█▒▒█▒
————————-▒██▒▒▒█▒
—————————▒██▒█▒
—————————♥♥♥♥♥♥
—————————-♥♥♥♥♥
——————————♥♥♥
—————————-—♥♥

_SahaR_
ارسال پاسخ

سیا این منم یا ماری؟

siamak
ارسال پاسخ

Sogaand :
من دیگ گولتو نمیخورم :D

نه خدایی اصلا من تا حالا گول زدم؟
کی ؟که الان بار دومش باشه
بهم اعتماد کن عزیزم..
یه لکسوس خریدم برات تو پارکینگه..
ناز نکن دیه عجقم
))

marya1370
ارسال پاسخ

سیا این منم یا سحر؟

siamak
ارسال پاسخ

Nazanin_Ali :
;)

چشمک نزن به مرد نامحرم عزیزم..زشته..
بزار چندروز دیگه که رفتیم محضر اونوقت..
من دلم یه جوری میشه بهم چشمک میزنی..
ببین قلبم داره میاد تو دهنم..
مگه نمیدونی من خیلی بی جنبم..
خخخخخخخخخخخخ

siamak
ارسال پاسخ

Fereshteh :
{55}

ببینم همدیگه رو تیکه پاره میکنین امشب بخاطر من یا نه..
مشت اول دوقرون

Sogaand
ارسال پاسخ

siamak :
عزیزم به دل نگیر..میخام فرشته هم گول بزنم بیارمش خونه واست خدمت کنه..
اصلا دلت قرصه قرص باشه از بابت عشق من
:-))

من دیگ گولتو نمیخورم

siamak
ارسال پاسخ

Fereshteh :
بدم میاد از فری {11}

الان میدم همین 5 تا به اضافه نسیم از خجالتت دربیان . به شوورمم میگم با تریلی رد شه از روت {54}

فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری
فری فررررررررررررررررررررررررررررررررررررری فری
فری مو فرفری

siamak
ارسال پاسخ

siamak :
نه دیگه مخ ندارم..
مگه مخی هم مونده دیگه واسه من..
از صبح تا شب توی ورپریده رو مخ منی..خدایی نباید توقع زیادی داشته باشی از سیامک..
o:-)

سحر این جواب درمورد نظر تو هم صدق میکنه..
دیگه خودمو خسته نمیکنم ریپیت کنم..خخخخخخخخخخخخخ

siamak
ارسال پاسخ

marya1370 :
سحر مگه سیا مخم داره؟ {38}

نه دیگه مخ ندارم..
مگه مخی هم مونده دیگه واسه من..
از صبح تا شب توی ورپریده رو مخ منی..خدایی نباید توقع زیادی داشته باشی از سیامک..