متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران

  • عنوان خبر :

    چالش شب...

  • تعداد نظرات : 12
  • ارسال شده در : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
  • نمايش ها : 148

 

تست ورودی دانشگاه شهید باهنر ماساچوست آمریکا

آیا میتوانید بگویید در تصویر بالا، چند سوراخ وجود دارد؟


⬅تنها ۵/۴۳۵.۸۹۷۴ درصد افراد میتوانند به جواب صحیح دست پیدا کنند

نظرات دیوار ها


خزان
ارسال پاسخ
mmiillaadd
ارسال پاسخ

mona11 :
{12}

آبنبات نخور دندونات خراب میشه

mmiillaadd
ارسال پاسخ

eden :
من به سواخ اعتقاد ندادم پس نمیشمرم


سوراخ
لغت‌نامه دهخدا
سوراخ . (اِ) ثقبه . منفذ. رخنه . شکاف . معبر. (ناظم الاطباء). ثقبه . (منتهی الارب ) (دهار). جحر. (دهار). کنام : معاویة السلمی گفت : یا رسول اﷲ دشمن اندر حصار چنان بود که دده اندر سوراخ . (ترجمه ٔ تاریخ طبری بلعمی ).
ز سوراخ چون مار بیرون کشی
همی دامن خویش در خون کشی .
فردوسی .

چون برون جست لوز از سوراخ
شد سموره به نزد او گستاخ .
عنصری .

کرده گلو پر ز باد قمری سنجاب پوش
کبک فروریخته مشک بسوراخ گوش .
منوچهری .

آن سوراخ بکندند و قلعه ویران کردند. (تاریخ بیهقی ).
آنکه شد یکبار زهرآلود از سوراخ مار
بار دیگر گرد آن سوراخ کی آرد گذر.
امیرمعزی .

نهاده اند زن و بچه ٔ من از سرما
بسان سگ بچه بتفوز بر در سوراخ .
سوزنی .

- سوراخ بینی ؛ منخر.
- سوراخ سوز ؛ ثقبه و پستانک اسلحه ٔ آتشی . (ناظم الاطباء).
|| لانه :
زآن روز که پرده ٔ تو جان دیدم
سوراخ بجان خویش در کردم .
عطار.

دگر ره گر نداری طاقت نیش
مکن انگشت در سوراخ کژدم .
سعدی .

زآنکه هرگز دوبار مؤمن را
نگزد مار در یکی سوراخ .
جامی .

- امثال :
با زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آورد .
سوراخ دعا را گم کرده است .
سوراخش کن بینداز گردنش .
سوراخ مار بهزار دینار .
سوراخ موش بصد دینار خریدن ؛ یعنی در وقت اضطرار و بیچارگی که جای فراخ بدست نیاید در جای تنگ که در آن امنیت متصور باشد بهر قیمت یا کرا بدست آید. (آنندراج ).

mmiillaadd
ارسال پاسخ

SAHARAZAD :
میگم میلادی , از کیسه ی خلیفه می بخشی ؟{trolsibil}

ماله بابام که نیست{0}

mona11
ارسال پاسخ
eden
ارسال پاسخ

من به سواخ اعتقاد ندادم پس نمیشمرم

AZAD
ارسال پاسخ

mmiillaadd :
هر کی جواب درستو بگه تا ساعت ۱۲ امشب از طرف مدیریت سایت جایزه نقدی دریافت میکنه{59}

میگم میلادی , از کیسه ی خلیفه می بخشی ؟

mmiillaadd
ارسال پاسخ

amir_sakett :
ضمنا تعداد سوراخ ها میشه 24346 تا

باور نداری بشمارش

۳۷۲۰ با اون نیم کره هاش شمردم

amir_sakett
ارسال پاسخ

ضمنا تعداد سوراخ ها میشه 24346 تا

باور نداری بشمارش

mmiillaadd
ارسال پاسخ

amir_sakett :
شهید باهنر ماساچوست آمریکا؟

پنج ممیز خورده ای دقیقا چن نفر ادم میشن؟ مثلا پنجاه و سه نفر و یک دهم آدم؟

خخ

اون ممیزش دیگه وارد اعضای بدن میشیم مثلن کیسه صفرا یا آپاندیس

amir_sakett
ارسال پاسخ

شهید باهنر ماساچوست آمریکا؟

پنج ممیز خورده ای دقیقا چن نفر ادم میشن؟ مثلا پنجاه و سه نفر و یک دهم آدم؟

خخ

mmiillaadd
ارسال پاسخ

هر کی جواب درستو بگه تا ساعت ۱۲ امشب از طرف مدیریت سایت جایزه نقدی دریافت میکنه