متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Shirine_farhadam
ارسال پاسخ
ALIREZAMIR
ارسال پاسخ

bmn :
کی میگه سخت پیدا میشه چند تا نام ببرم
حالشو ببرید چرا وضعیت رو بغرنج میکنید

نام ببر دیگه

ALIREZAMIR
ارسال پاسخ

eagle18 :
پیدا کردن آدم

با نظرت موافقم

ALIREZAMIR
ارسال پاسخ

qwer :
دختر خوب
هرکی هم پیدا میکنه باید قدرشو بدونه
حالا از ما گفتن بود ..

من یکی خوبشو از دسته 2 پیدا کردم

qwer
ارسال پاسخ

دختر خوب
هرکی هم پیدا میکنه باید قدرشو بدونه
حالا از ما گفتن بود ..

eagle18
ارسال پاسخ

پیدا کردن آدم

mhr
ارسال پاسخ

به نظر من پیدا کردن کسی که خودشو قبول داشته باشه و خودش باشه
ممنون
لایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک

bmn
ارسال پاسخ

کی میگه سخت پیدا میشه چند تا نام ببرم
حالشو ببرید چرا وضعیت رو بغرنج میکنید

mehditala
ارسال پاسخ
Sogaand
ارسال پاسخ

ho3in128 :
آدم خوب

موافقم


phln73
ارسال پاسخ

3-آدم خوب

ho3in128
ارسال پاسخ

آدم خوب