متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


شعر طنزی که اینترنت ایران را به هم ریخت

شعر طنزی که اینترنت ایران را به هم ریخت

 

یک معذرت خواهی ویژه از دختر خانمای گل! این شعر جالب طنز صرفا برای این بود تا گلی کوچک از خنده بر سرزمین لبهای نازنین شما بکارم (نازوب)!

 

تمام دخترای ایران از نشر این شاهکار خنده دار طنز در دنیای اینترنت می ترکن اما تا حالا مغز یه دختر خانم نتونسته در پاسخ به این شعر چند جمله خنده دار در باره پسرا ردیف کنهشعر طنزی که اینترنت ایران را به هم ریخت

شعر طنزی گفته ام خیلی قشنگشعر طنزی که اینترنت ایران را به هم ریخت                 نقد کن اما بدون فحـش و جنـگشعر طنزی که اینترنت ایران را به هم ریخت

دختری با مادرش در رختخــــــواب                      درد و دل میکرد با چشمی پر آبشعر طنزی که اینترنت ایران را به هم ریخت

گفت مادر! حالم اصلا خوب نیست                        زندگی از بهر من مطلوب نیست
 
گو چه خاکی را بریزم بر سرمشعر طنزی که اینترنت ایران را به هم ریخت                         روی دستت باد کــردم مادرم‼شعر طنزی که اینترنت ایران را به هم ریخت

 

سن من از 26 افزون شده                                  قلب من آتش گرفته خون شده

هیچکس مجنون این لیلا نشد                           شوهری از بهر من پیدا نشد

غم میان سینه شد انباشته                             بوی ترشی خانه را برداشتهشعر طنزی که اینترنت ایران را به هم ریخت
 
مادرش چون حرف دختر را شنفت                    خنده بر لب آمدش آهسته گفت:شعر طنزی که اینترنت ایران را به هم ریخت 

دختـرم بخت تو هم وا میشود                           غنچه ی عشقت شکوفا می شود

غصه ها را از وجودت دور کن                            این همه شوهـر یکی را تور کنشعر طنزی که اینترنت ایران را به هم ریخت  

گفت دختر:‌ مادر محبوب من‼                            ای رفیق مهـربان و خوب من

گفتـه ام با دوستـانم بارهـا                               من بدم می آید از این کار هاشعر طنزی که اینترنت ایران را به هم ریخت

در خیابان یا میان کــوچه ها                              سر به زیرم با وقارم هر کجا

کی نگاهی میکنم بر یک پسر                           مغز یابو خورده ام یا مغز خر؟؟

غیر از آن روزی که گشتم همسفر                     با سعید و یاسر و داود خطـر

با سه تاشون رفته بودیم سینما                        بگـذریم از باقی این ماجـراشعر طنزی که اینترنت ایران را به هم ریخت

یک سری هم صحبت یاسر شدم                       او خرم کرد آخرش عاشق شدمشعر طنزی که اینترنت ایران را به هم ریخت

یک دو ماهی یار من بود و پرید                          قلب من از عشق او خیری ندید

مصطفای حاج قلی اصغر شله                           یه زمانی عاشق من شد بله  
 
بعد هوتن یار من فرهــاد بود                             البته وسواسی و حساس بود‼

بعداز این وسواسی پر ادعا                               شد رفیقم خان داداش المیرا

یعد اون من عاشق مانی شدم                          بعد مانی عاشق هانی شدم  

بعد هانی عاشق نادر شـــدم                            بعد نادر عاشق ناصــر شدم

مادرش آمــــد میان حــرف او                            گفت: ساکت شو دیگه بی چشم و رو!شعر طنزی که اینترنت ایران را به هم ریخت

گرچه من هم در زمان دختری                            روز و شب بودم به فکر شوهری

لیک جز آنکه تو را باشــد پدر                             دل نمی دادم به هر کس این قدر

خاک عالم برسرت خیلی بدی                         واقعا که پوز مادر را زدی (-̮̮̃-̃)

اگرچه این شعر طنز و خیلی خنده دار قدیمی شده اما هرباری که بخوانی احساس خوشمزگی و تازگی می کنی.تو رو خدا حال نداد؟شعر طنزی که اینترنت ایران را به هم ریخت

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


julio
ارسال پاسخ
mina0073
ارسال پاسخ

هی وای بر من

Parsa76
ارسال پاسخ

Raha_408 :
na nadad :|

حقیقت تلخه دیگه

qwer
ارسال پاسخ
hosna34
ارسال پاسخ

بدک نبود..

Raha_408
ارسال پاسخ

na nadad