متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


خانه انیس‌الدوله قاجاری، سوگولی ناصرالدین شاه 721 متر مربع مساحت دارد و مالکان آن، در دوان پهلوی این ملک را فروخته‌اند و امروز در اختیار اتحادیه گوشت گوسفندی است که به گفته رئیس این اتحادیه، سازمان میراث فرهنگی می‌گوید پول خرید آن را ندارد.

چند قدم در خانه سوگلی ناصرالدین شاه/گنجی که دولت پول خریدش را ندارد!

نما به نمای خانه سوگلی ناصرالدین شاه

نما به نمای خانه سوگلی ناصرالدین شاه

نما به نمای خانه سوگلی ناصرالدین شاه

نما به نمای خانه سوگلی ناصرالدین شاه

نما به نمای خانه سوگلی ناصرالدین شاه

نما به نمای خانه سوگلی ناصرالدین شاه

نما به نمای خانه سوگلی ناصرالدین شاه

نما به نمای خانه سوگلی ناصرالدین شاه

نما به نمای خانه سوگلی ناصرالدین شاه

نما به نمای خانه سوگلی ناصرالدین شاه

نما به نمای خانه سوگلی ناصرالدین شاه

نما به نمای خانه سوگلی ناصرالدین شاه

نما به نمای خانه سوگلی ناصرالدین شاه

نما به نمای خانه سوگلی ناصرالدین شاه

نما به نمای خانه سوگلی ناصرالدین شاه

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


آرمان
ارسال پاسخ

دم همه اهالی دولت گرم

AZAD
ارسال پاسخ

تشکر

parisa7821
ارسال پاسخ