متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


فوران آتش فشان کالبوکو در شیلی موجب تخلیه حدود 4000 شهروند از شهرها و روستاهای اطراف شد و مقامات درمورد خطرات خاکستر آتش فشان هشدار دادند. ستون دود قرمز رنگ شده با گدازه ها، گازها و خاکسترهای آتش فشانی! این تصاویر را از دست ندهید! عکس های بی نهایت ترسناک و درعین حال زیبا که قدرت زمین خاموش را به نمایش می گذارند.

عکس های زیبا، نفس گیر و ترسناکی که قدرت زمین خاموش را به نمایش می گذارند!

عکس های زیبا، نفس گیر و ترسناکی که قدرت زمین خاموش را به نمایش می گذارند!

عکس های زیبا، نفس گیر و ترسناکی که قدرت زمین خاموش را به نمایش می گذارند!

عکس های زیبا، نفس گیر و ترسناکی که قدرت زمین خاموش را به نمایش می گذارند!

عکس های زیبا، نفس گیر و ترسناکی که قدرت زمین خاموش را به نمایش می گذارند!

عکس های زیبا، نفس گیر و ترسناکی که قدرت زمین خاموش را به نمایش می گذارند!

عکس های زیبا، نفس گیر و ترسناکی که قدرت زمین خاموش را به نمایش می گذارند!

عکس های زیبا، نفس گیر و ترسناکی که قدرت زمین خاموش را به نمایش می گذارند!

عکس های زیبا، نفس گیر و ترسناکی که قدرت زمین خاموش را به نمایش می گذارند!

عکس های زیبا، نفس گیر و ترسناکی که قدرت زمین خاموش را به نمایش می گذارند!

عکس های زیبا، نفس گیر و ترسناکی که قدرت زمین خاموش را به نمایش می گذارند!

عکس های زیبا، نفس گیر و ترسناکی که قدرت زمین خاموش را به نمایش می گذارند!

عکس های زیبا، نفس گیر و ترسناکی که قدرت زمین خاموش را به نمایش می گذارند!

عکس های زیبا، نفس گیر و ترسناکی که قدرت زمین خاموش را به نمایش می گذارند!

عکس های زیبا، نفس گیر و ترسناکی که قدرت زمین خاموش را به نمایش می گذارند!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


parisa7821
ارسال پاسخ