متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


نا کویل جویس (Anna Keville Joyce) یک طراح تصویرگر آمریکایی است که در بوینس آیرس زندگی می کند. اون در تصویرگری سبک ویژه خود را دارد و تصاویر و منظره هایی از مواد غذایی می سازد که برخی جنبه هنری و برخی دیگر جنبه تبلیغاتی دارد. چیدمان مواد غذایی او به نحوی است که گاهی تشخیص نوع مواد غذایی مورد استفاده دشوار می شود.

تصویرسازی های منحصربفرد با مواد غذایی

تصویرسازی های منحصربفرد با مواد غذایی

تصویرسازی های منحصربفرد با مواد غذایی

تصویرسازی های منحصربفرد با مواد غذایی

تصویرسازی های منحصربفرد با مواد غذایی

تصویرسازی های منحصربفرد با مواد غذایی

تصویرسازی های منحصربفرد با مواد غذایی

تصویرسازی های منحصربفرد با مواد غذایی

تصویرسازی های منحصربفرد با مواد غذایی

تصویرسازی های منحصربفرد با مواد غذایی

تصویرسازی های منحصربفرد با مواد غذایی

تصویرسازی های منحصربفرد با مواد غذایی

تصویرسازی های منحصربفرد با مواد غذایی

تصویرسازی های منحصربفرد با مواد غذایی

تصویرسازی های منحصربفرد با مواد غذایی

تصویرسازی های منحصربفرد با مواد غذایی

تصویرسازی های منحصربفرد با مواد غذایی

تصویرسازی های منحصربفرد با مواد غذایی

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


صبا
ارسال پاسخ

جالبه.کی دلش میاد این ها رو بخوره!

sama_6399
ارسال پاسخ