متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران
چی درک میکنید ازین تصویر؟

 


به نظرتون ترکیب چیه؟

 


 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


restar
ارسال پاسخ

zAfDa :
یا 12 یا13 ازین دوحالت خارج نیس مطمئنم که میگمااا{58}

عجب!!!!!!!!!
این 13
این 12

restar
ارسال پاسخ

amir_sakett :
هر چی اغام بگه درسته

اغات کیمدی؟

hegmatane
ارسال پاسخ

amir_sakett :
هر چی اغام بگه درسته


zAfDa
ارسال پاسخ

zAfDa :
این لبخند کجه...خیلی باحاله...{1}

یا 12 یا13 ازین دوحالت خارج نیس مطمئنم که میگمااا

zAfDa
ارسال پاسخ

restar :
خو بگو نظرتو....
این چه نگاه کردن است{1}

این لبخند کجه...خیلی باحاله...

Fereshte
ارسال پاسخ

amir_sakett :
هر چی اغام بگه درسته
Sogaand
ارسال پاسخ
amir_sakett
ارسال پاسخ

هر چی اغام بگه درسته

Fereshte
ارسال پاسخ

restar :
بوشه یکم بفکر معدل 19...{14}

به نتیجه ای نرسیدم

میگم اسم بلاگاتومث قبل بذار راحتتر پیداشون کنم

restar
ارسال پاسخ

Fereshteh :
:-?

نمیدونم {19}

بوشه یکم بفکر معدل 19...

Fereshte
ارسال پاسخنمیدونم

restar
ارسال پاسخ

zAfDa :
{17}

خو بگو نظرتو....
این چه نگاه کردن است

zAfDa
ارسال پاسخ