متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

 

بعضی از خانوما قربانیه لاشی بازیای هم جنساشونن !؟

 

Mahdi

 

 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


mahdiyar2012
ارسال پاسخ

Mahss :
یک فرد میتونه قربانی یا برنده افکار و تصمیم های خودش باشه.
با احترام به نظر همگی


mahdiyar2012
ارسال پاسخ

hosein12345 :
من متوجه این بلاک نشدم.

خدا رو شکر کن

mahdiyar2012
ارسال پاسخ

SA00 :
سلام .چرا جنسیتی عنوان کردین . این قضیه دوطرفه و زن و مرد نداره و نتیجه خوشی هم برای دوطرف نخواهد داشت.
؛چایی


mahdiyar2012
ارسال پاسخ

marya1370 :
البته صد در صد این قضیه دو طرفه س...


Mahss
ارسال پاسخ

یک فرد میتونه قربانی یا برنده افکار و تصمیم های خودش باشه.
با احترام به نظر همگی

Tom Cat
ارسال پاسخ

من متوجه این بلاک نشدم.

SA00
ارسال پاسخ

سلام .چرا جنسیتی عنوان کردین . این قضیه دوطرفه و زن و مرد نداره و نتیجه خوشی هم برای دوطرف نخواهد داشت.
؛چایی

marya1370
ارسال پاسخ

البته صد در صد این قضیه دو طرفه س...

mahdiyar2012
ارسال پاسخ

raha1374 :
در کل، فارغ از جنسیت،
این مدل کارا مثل پرت کردن یه تیر به آسمون ِ!
که نمیدونی کجای زندگیت قرارِ برگرده پایین
و یقه خودتو بگیره!

موافقم...

raha1374
ارسال پاسخ

در کل، فارغ از جنسیت،
این مدل کارا مثل پرت کردن یه تیر به آسمون ِ!
که نمیدونی کجای زندگیت قرارِ برگرده پایین
و یقه خودتو بگیره!

mahdiyar2012
ارسال پاسخ

amir_sakett :
سوالی بود یا خبری؟

واقعیت ، خبری و سوالی بودن این موضوع بستگی به درگیر بودن فرد با این جریان رو داره...

زنده باشی آقا امیر عزیز

mahdiyar2012
ارسال پاسخ

nayrika0098 :
قطع به یقین انقدر صریح نه
ولی کم نیست این اتفاق


amir_sakett
ارسال پاسخ

سوالی بود یا خبری؟

nayrika0098
ارسال پاسخ

قطع به یقین انقدر صریح نه
ولی کم نیست این اتفاق