متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • sajad

 •     باوفا رفیق همراه تک عالی دوست داشتنی یار جان و  خر . .  . مهدی      
 • زنده باشید دوست گرامی...

 •   خانه پدری، خانه کودکی ها... اتاق رو به حیاط نسیم نیمه شب و پنجره ی باز، مادرم تنها من تنها خاطرات خانه پدری جوانی مادرم . . . مهدی تهرانی - بیرجند - 12:48    
 • تهشی

 •   سلام سلام به کی، نمیدونم... یکی باشه که خیلی باشه... که مث خودم حواسش خیلی به دوست داشتن ها و دلخوشی های طرفش باشه. سلام به تو که منتظرتم بیهوده...   مهدی   .    
 • .......

 •       ❤️ maryam ❤️         میگم مریم اگر این همه سال با ذره های هوای اطرافم حرف میزدم بعد مدتی یه رنگ و شکلی میگرفتن و باهام شروع به حرف زدن میکردن .! تو دیگه گندشو درآوردی، خیلی خودتو خر کردی... مواظب باش مثل زباله پرت نشی.       مهدی       http://up.hamkhone.ir/6/364f80b957e34a3c10a193ae31b1d28f.mp3…
 • اصلا من نوکرتم...

 •       ❤️❤️   maryam & mahdi    ❤️❤️          نه پژواکی... نه خیالی نه واقعیت، چه هستی تو؟ انگار منتظر فرصتی هستی که خودتو بندازی توی وجود یه نفر، که متولد بشی. متولد بشی من چاکرتم، مخلصتم، اصلا نوکرتم...       مهدی     http://up.hamkhone.ir/6/2e8cfde0c9e04d5321088af4e5c2c267.mp3  …
 • ♡♥

 •                         http://up.hamkhone.ir/6/092ce0aa91832b9bb32b784a92607fbd.mp3  
 • ★★★★★

 •     ❤️                http://up.hamkhone.ir/6/c06a003b0a246b6f4c8e8bb0cb513a9c.mp3